De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) reikt jaarlijks een trofee uit aan het bedrijf / de organisatie waar het overleg tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap goed verloopt (of in jurytermen ‘robuust’ is). Dat traject om te komen tot de uiteindelijke winnaar start met een longlist.

Heb jij namen van bedrijven/organisaties die daarvoor in aanmerking komen? Laat het ons weten!

Criteria :

 

  1. een cultuur van structureel en informeel overleg tussen (Centrale) ondernemingsraad, Bestuur / Raad van Bestuur en Raad van commissarissen / Raad van Toezicht, waarbij zowel de voordrachtscommissaris als andere commissarissen betrokken zijn;
  2. regelmatig overleg met andere stakeholders: in voorkomende gevallen met (groot)aandeelhouders, externe toezichthouders, vakbonden en cliëntenraden;
  3. een (Centrale) ondernemingsraad die actief is op strategisch niveau;
  4. een robuust overleg tussen de drie raden dat leidt tot aantoonbare resultaten ten aanzien van sociale, lange termijn en duurzame bedrijfsvoering;
  5. oog voor diversiteit/inclusiviteit: te toetsen aan de hand van de samenstelling van de (Centrale) ondernemingsraad, Raad van Toezicht / Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur / Bestuur en het beleid.