Voor de grote publieke instelling gevestigd in Utrecht zijn we met grote spoed op zoek naar een interim adviseur in verband met zwangerschapsvervanging.

Interim Adviseur directie OR-zaken /
Interim Adjunct-secretaris Concern Management Team

combi-functie – 0,8 – 1 fte.

Functieomschrijving Adviseur directie OR-zaken

Je bent verantwoordelijk voor onder meer de volgende werkzaamheden:

 • gevraagd en ongevraagd advisering aan de bestuurder over vraagstukken waar de Ondernemingsraad (OR) een rol heeft;
 • op basis van actuele en toekomstige ontwikkelingen in de organisatie signaleren welke onderwerpen naar de OR zouden moeten, daartoe overleggen met de inhoudelijk betrokken medewerkers van het betrokken domein en zo nodig inhoudelijk adviseren over aanpak en proces;
 • in samenwerking met de concernadviseur P&O zorgen voor een adequate voorbereiding van de bestuurder op de Overlegvergaderingen, het tweewekelijkse regieoverleg met de OR en andere ad hoc overleggen met de OR;
 • uitzetten en voortgangsbewaking van acties en afspraken die de bestuurder met de OR maakt en zo nodig aanjagen daarvan;

Functieomschrijving interim Adjunct-secretaris Concern Management Team 

 • In overleg met de directieadviseur signaleren welke onderwerpen voor de vergadering van het CMT moeten worden geagendeerd en het in overleg met de directieadviseur maken van een (strategische) planning voor komende vergaderingen;
 • Helpen van afdelingen bij het verbeteren van de kwaliteit van de CMT-stukken;
 • Je vervangt-indien nodig- de directieadviseur

Competenties

 • politiek-bestuurlijke sensitiviteit.
 • stevige gesprekspartner.
 • proactieve en dienstverlenende houding.
 • procesmatig en juridisch sterk.
 • conceptueel en analytisch sterk.
 • gericht op samenwerking en verbinding.
 • vriendelijk assertief.
 • initiatiefrijk en resultaatgericht.
l

Aanstelling

Detachering (uitzendovereenkomst) of ZZP’ers (tussenovereenkomst)

Duur

De interimopdracht is in principe voor 4 maanden (met mogelijkheid tot verlening)

Werkdagen

De werkdagen zijn in overleg, afhankelijk van de wijze hoe invulling gaat worden gegeven aan de interim functie.

Locatie

De werkzaamheden worden op locatie in Utrecht uitgevoerd.

Sollicitatieprocedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Reageren kan tot dinsdag 13 november 2018 om 12.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk, bij voorkeur al half november.

n.v.t.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?