Op vrijdag 18 juni jl vond de webinar plaats over de de ziek medewerker en de rol van de ondernemingsraad.
Advocaten Jolande Janssen en Manouk Milbou legden uit welke regels er gelden en verteleden over de rol van de ondernemingsraad bij het arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid.

Hoe zit het met de loondoorbetaling tijdens ziekte? Worden werknemers beschermd tegen ontslag? Welke gegevens mag de bedrijfsarts doorspelen aan de werkgever? Jolande Janssen en Manouk Milbou geven antwoord op deze vragen tijdens de webinar. In een notendop komt alles over de zieke werknemer en de rol van de ondernemingsraad aan bod.

Opname van en slides van de webinar

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.