In mijn cursus zei een or-lid eens: “Ja, ik begrijp helemaal wat je doet. Eerste een praatje, dan een plaatje en tot slot een daadje”. Ik keek wat verbaasd, waarop hij zei: ‘’Ik doe hetzelfde als zweminstructeur in mijn vrije tijd”.

In eerste instantie was mijn ego iets beledigd. Ik heb immers een post-hbo jaaropleiding voor trainer en coach gedaan en onlangs mijn hbo didactische bevoegdheid gehaald. Mijn werk is toch wel meer dan een praatje, plaatje en daadje!? Ik herinnerde me tegelijkertijd ook dat een ervaren vakgenoot mij eens vertelde altijd volgens een vast stramien te werken. Eerst de theoretische uitleg, vaak ondersteunt met een powerpoint, gevolgd door een verwerkingsopdracht, om te checken of de theorie is beklijft.

En ja, eigenlijk is dat wat ik vaak ook in mijn lesplannen doe. Wel probeer ik altijd verschillende leerstijlen en een gevarieerd aantal werkvormen in te bouwen. Bovendien vind ik het belangrijk om bij de start van een training aan openheid en vertrouwen te werken en af te sluiten met een evaluatie.

Maar kun je in één dag trainer worden?

Tja, en dan de vraag van AS-opleidingen (OR ondersteuning): “Wil je een training ‘trainer-on-the-job’ ontwikkelen voor ambtelijk secretarissen?”. Mijn eerste reactie was stiekem: “Je kan toch niemand in één dag de skills bijbrengen van een trainer?”, dus ik heb er twee dagen van gemaakt…. 

Maar alle gekheid op een stokje. Uiteraard is het handig dat je als ambtelijk secretaris ook voorlichting kunt geven aan een groep over bijvoorbeeld de Wet op de Ondernemingsraden. Dat heb ik zelf ervaren als ambtelijk secretaris voordat ik trainer medezeggenschap werd.

Shift in rollen

Als ambtelijk secretaris ben je vaak een ‘stille aanwezige’, iemand die op de achtergrond zorgt dat alles goed verloopt. Je bent ook een vraagbaak en een eerste aanspreekpunt voor nieuwe leden. Mogelijk word je dan ook gevraagd om bij de start van een nieuwe ondernemingsraad de leden wegwijs te maken in het or-werk en de Wet op de OndernemingsRaden (WOR). Hoe doe je dit?
Je rol verandert nu van ondersteuner naar docent. Dat is even schakelen voor jezelf, maar soms ook voor de groep. Je staat op zenden in plaats van ontvangen. Je wil in controle blijven om je uitleg op een heldere manier over te brengen. Tegelijkertijd wil je mensen ook ruimte geven om vragen te stellen. Kies je ervoor vragen tussendoor te laten stellen, of kies je voor vragen na afloop? Hoe houd je de aandacht vast en hoe zorg je dat mensen na afloop het geleerde daadwerkelijk kunnen toepassen.

Je kunt ervoor kiezen, om bijvoorbeeld na een korte introductie over het ontstaan van medezeggenschap en de achtergrond van de WOR, de deelnemers zelf te laten stoeien met de WOR. Je geeft hen een wettekst en laat hen een aantal vragen beantwoorden die ze kunnen opzoeken in de tekst. Deelnemers raken zo bekend met de opbouw en systematiek van de Wet. Of je houdt een quiz waarbij deelnemers iets ludieks kunnen winnen.

Bespreken van dillema’s

Ook is het zinvol om de or als geheel wat dilemma’s te laten bespreken; over hoe zij tegen medezeggenschapswerk aan kijken. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een formele communicatie en omgang met de bestuurder, of zijn ze voorstander van een meer informele relatie? Wat zijn de bijbehorende voor- en nadelen? Zijn er dubbele petten in het or-werk? Gezamenlijk nadenken over en bespreken van dit soort onderwerpen creëert een band en een gevoel van samenhorigheid.

Praat, plaatje en daadje

Dus een WOR uitleggen aan nieuwe leden, in bijvoorbeeld een ochtend of een middag, dat kun je als ambtelijke secretaris zeker leren. Hoe je dat doet op een plezierige en interactieve manier, leg ik je graag uit. En dan via het concept Praatje, Plaatje Daadje! 

Tineke Visser

Tineke Visser

Trainer / adviseur

Tineke is een zeer ervaren medezeggenschapstrainer, met jarenlange ervaring als ambtelijke secretaris, als trainer en teamleider. Vanuit haar ervaring met ondersteuning, advies en scholing aan diverse ondernemingsraden inspireert zij haar deelnemers, daarbij is zij praktisch ingesteld en resultaatgericht. Tineke zorgt voor een prettig leerklimaat en is altijd opzoek naar de verbinding met de praktijk, zodat het geleerde ook toegepast kan worden in de praktijk.

Tineke is docent bij AS-opleidingen en geeft de training ‘Trainer-on-the-job’ van de vakopleiding tot  Ambtelijk Secretaris Adviseurs (Adviseur OR)

Meer informatie

Training ‘Trainer-on-the-job’
voor de ambtelijk secretaris adviseur

Vakopleiding Adviseur OR

Vasmo gecertificeerd

Een nieuw gekozen lid van de ondernemingsraad heeft, net zoals bij regulier werk, een inwerkperiode nodig. Naast het reguliere werk ontwikkelen medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden voor het ondernemingsraadswerk. Dat kost tijd en vergt aandacht. Als adviseur OR vraag je en zie je wat nieuwe leden van de ondernemingsraad nodig hebben.

De module trainer-on-the-job leert je hoe je scholingsvragen moet formuleren en een scholingsplan kunt opstellen, aan de hand van de doelstellingen van de OR en de individuele leden. Je krijgt tips en tricks hoe je als ambtelijk secretaris zelf een actieve bijdrage kunt leveren in de scholing van de OR en de ontwikkeling van de leden.

Na het volgen van deze module:

Dag 1 – Zicht op scholing

 • Ben je in staat de ontwikkelingsbehoefte van de OR en de individuele leden te inventariseren
 • Heb je zicht op de beoogde kerncompetenties als OR-lid
 • Weet je wat in een scholingsplan zou moeten staan
 • Heb je kennis opgedaan om de scholingsbehoefte van de individuele OR-leden op te halen en die van de OR als groep
 • Ben je in staat te beoordelen wanneer je zelf de training kunt geven (vaardigheden en context) en wanneer je iemand extern inschakelt
 • Ben je in staat om criteria op te stellen op grond waarvan jij een OR-training en trainer objectief kunt beoordelen
 • Ben je in staat een goede selectie te maken uit het aanbod van trainers

Dag 2 – Basiselementen voor de opzet van een effectieve training 

 • Maak je kennis met didactische vaardigheden die nodig zijn voor een goede presentatie of training 
 • Kun jij een goed in elkaar gezette training/presentatie geven 
 • Kun je uiteenzetten wat OR-werk behelst aan nieuwe OR-leden
 • Ben je op de hoogte wat de rol en positie is van de ambtelijk secretaris als trainer-on-the-job.