In verband met vertrek van de huidige ambtelijk secretaris (na circa 15 jaar) is de ondernemingsraad van Amerikaans bedrijf dat technologieoplossingen, services en support biedt, op zoek vervanging. 

Werkzaamheden
Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en actiepunten maken van de vergaderingen
 • Correspondentie, conceptadviezen opstellen, bulletins
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • in- en externe contactpersoon voor OR-gerelateerde zaken;
 • organisatie en coördinatie OR verkiezingen

Beleidsondersteunende activiteiten

 • bewaakt en ziet toe op naleving van (wettelijke) termijnen en afspraken betreffende de
 • Ziet er toe dat relevante informatie tijdig is aangedragen en aangeleverd zodat leden van de raden en/of commissies goed geïnformeerd zijn over in- en externe (beleids-) ontwikkelingen
 • houdt het OR-reglement, instellingsbesluiten en convenanten up-to-date.

Adviserende/coachende activiteiten

 • Treedt op als sparring partner van het dagelijks bestuur
 • Adviseert ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, prioritering en bewaakt het proces en toetst aan het OR-beleid.
 • Doet suggesties tot verbetering of aanpassing van richtlijnen, processen en procedures
 • Werkt nieuwe leden in
 • Adviseert, organiseert en coördineert de scholingsactiviteiten en heeft ook een actieve bijdrage in de rol van trainer(-on-the-job).

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding tot ambtelijk
 • Ruime ervaring met het ondersteunen van medezeggenschapsorganen, bij voorkeur in een internationale organisatie
 • Goede kennis van de Engelse taal (schrift)
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

De ondernemingsraad komt de 2e dinsdag van de maand bijeen van 10.00-11.30 uur, meestal via skype. De overlegvergadering zijn op de 1e maandag van de maand van 10.15-11.45 uur in Amsterdam.

Locatie

De overlegvergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Amsterdam.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Zo snel mogelijk, uiterlijk donderdag 27 juni 2019 om 12.00 uur

Waarschijnlijk maandag 1 juli 2019

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?