Voor de samengestelde ondernemingsraad van een net gefuseerde zorginstelling zijn we op zoek naar een nieuwe ambtelijk secretaris ter ondersteuning van de ondernemingsraad. 

Opdrachtomschrijving

Organiseren en uitvoeren van de organisatorische en secretariële werkzaamheden, waaronder:

 • OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Bewaken van de actiepuntenlijsten, naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. tot de medezeggenschap
 • Organiseren en uitvoeren van de communicatie met de achterban, waaronder publicatie agenda, verslag en opstellen nieuwsbrieven.
 • Aanspreekpunt zijn van OR-leden voor alle medezeggenschapsgerelateerde informatie
 • Scholing organiseren voor de OR

Beleidsondersteunend en -voorbereiding:

 • Het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen en het opstellen van concept adviezen, instemmingen e.d.
 • Signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen, verbanden zien en verbetervoorstellen doen ten behoeve van richtlijnen, processen en procedures.
 • Procesbegeleiding en ondersteuning bij de inhoudelijke meningsvorming, waaronder ook OR-leden voorzien van relevante informatie over betreffende onderwerpen.
 • Organisatie, coördinatie en uitvoering geven aan de verkiezingen van de nieuwe ondernemingsraad.
 • Opstellen van jaaroverzicht van ondernemingsraad
 • Opstellen OR-jaarverslag

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met Leergangen voor de AS (niveau II).
 • Ervaring met het ondersteunen van ondernemingsraden
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Initiatiefrijk en ondernemend
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Goed zelfstandig kunnen werken als ook in een team.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via bemiddeling.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. 

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op donderdag.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Breda.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk maandag 15 juli 2019 om 9.00 uur.

De gesprekken vinden plaats op donderdag 25 juli 2019.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?