Op vrijdag 18 mei j. vond de webinar plaats over Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de ambtelijk secretaris ondernemingsraad. Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten vertelden de ambtelijk secretarissen wat er ging wijzigen en waar ze rekening mee moeten houden.

In de webinar van 16 maart jl. hebben we je vertelt wat er allemaal gaat wijzigen. Maar wat betekent dit concreet voor het OR-werk? Kunnen de nieuwsbrieven van de OR nog steeds ongevraagd worden verzonden? Kan de OR nog steeds een smoelenboek ophangen op de mededelingenbord? Mag de OR een personeelslijst publiceren voor de verkiezingen? Mogen personeelsgegevens naar de vakbond gestuurd worden? Kunnen de foto’s van de OR-kandidaten zomaar op een poster?
Om antwoord te geven op al deze vragen hebben we Stefan Jansen gevraagd om een extra webinar te geven, speciaal voor ambtelijk secretarissen.
Naast antwoord op deze vragen krijg je ook praktische tips mee, zodat je straks AVG-proof het AS-werk kunt verrichten.

Opname van de webinar

Slides

Boek

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.