Voor een ondernemingsraad van een kenniscentrum gevestigd in Utrecht zijn we op zoek naar een nieuwe ambtelijk secretaris. De ondernemingsraad is relatief nieuw in deze samenstelling. De ondersteuning van de ondernemingsraad concentreert zich rondom de vergaderingen. 

Opdrachtomschrijving ambtelijk secretaris

Organiseren en uitvoeren van de organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Bewaken van de actiepuntenlijsten, naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap
 • Organiseren en uitvoeren van de communicatie met de achterban.

Beleidsondersteunend en adviserend:

 • Het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen en het opstellen van concept adviezen, instemmingen en initiatiefvoorstellen.
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de ondernemingsraad omtrent de medezeggenschapsonderwerpen, -ontwikkelingen en -processen.
 • Begeleiden van (nieuwe) OR-leden en hun wegwijs maken in het OR-werk
 • Adviseren over scholing

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met vakopleiding voor de AS (niveau coördinator).
 • Ruime ervaring met het ondersteunen van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Kunnen functioneren in complexe veranderende organisatie met daarin tegengestelde belangen
 • De rol kunnen aanpassen aan mensen en situaties
 • Verbanden kunnen zien tussen onderdelen en verbindingen kunnen leggen
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op dinsdag (vergaderschema is beschikbaar).

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Utrecht.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk dinsdag 5 maart 2019 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?