In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad van een onafhankelijk kenniscentrum dat kennis over het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt. ten behoeve van professionals in de sector jeugd en opvoeding zijn we op zoek naar vervanging. 

Een ambtelijk secretaris (zzp) met een goede kennis van de Wet op de ondernemingsraden, maar ook nieuwe manieren van ondernemingsraadswerk, ruime ervaring met organisatie verandering, advisering van de ondernemingsraad en het up to date houden van de basis (snelle notulen, vergaderingen plannen, instemmings- en adviesbrieven opstellen).

Doel van de functie:

Uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en organisatorisch gebied, zodanig dat de ondernemingsraad, binnen de gestelde kaders, optimaal wordt ondersteund.

Functie inhoud

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Signaleren en melden van afwijkingen op de naleving van wetten, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap, met name de WOR, de Arbowet of andere relevante wetgeving.
 • Adviseren van de ondernemingsraad (gevraagd en ongevraagd) op basis van de WOR, eerder gemaakte afspraken en uitgebrachte adviezen en besluiten.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Correspondentie en archivering
 • Organisatie en coördinatie van de vorming en scholing van de OR-leden
 • Mede opstellen van het OR jaarverslag.

Functie-eisen:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Ondernemende geest
 • Creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kunnen werken.
   l

   Aanstelling

   Bemiddelingsopdracht ZZP’er

   Duur

   Onbepaald.

   Werkdagen

   De vergaderingen vinden doorgaans plaats op maandag.

   Locatie

   De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Utrecht.

   Procedure

   Sluitingsdatum:

   Datum gesprekken:

   Startdatum:

   Bijzonderheden:

   Uiterlijk dinsdag 23  maart 2020 om 9.00 uur.

   Donderdag 2 april 2020

   Zo snel mogelijk.

   Geen.

   Interesse in deze opdracht?

   Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?