Voor een organisatie die zorg levert op het gebied van Radiotherapie en Nucleaire Geneeskunde zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de ondernemingsraad voor gemiddeld 4 uur er week voor de periode van december t/m april 2019 (zwangerschapsvervanging).

Werkzaamheden

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Verzorging, organisatie en verslaglegging vergaderingen
 • Correspondentie, conceptadviezen opstellen, bulletins etc.
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • contactpersoon voor de achterban
 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • in- en externe contactpersoon voor OR-gerelateerde zaken;
 • organisatie en coördinatie OR verkiezingen
 • mede verzorgen introductie van nieuwe OR leden
 • coördinatie de scholingsactiviteiten van de OR(-leden)

Beleidsondersteunende activiteiten

 • bewaakt en ziet toe op naleving van (wettelijke) termijnen en afspraken betreffende de medezeggenschap
 • adviseert ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, prioritering en bewaakt het proces en toetst aan het OR-beleid.
 • voorbereiding en uitvoering van PR activiteiten
 • organiseert OR-verkiezingen;
 • houdt het OR-reglement, instellingsbesluiten en convenanten up-to-date.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ervaring met het ondersteunen van ondernemingsraden
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

Van december 2019 t/m april 2020 (zwangerschapsvervanging)

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op dinsdag.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Tiburg.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

maandag 4 november 2019 om 9.00 uur

Vrijdag 15 november 2019

Half december 2019.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?