In verband met de huidige en komende drukke OR-agenda zoekt de ondernemingsraad ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Gedurende deze interim periode zal ook gekeken worden op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de structurele invulling van de ondersteuning van de ondernemingsraad.

Werkzaamheden

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Signaleren van ontwikkelingen binnen de organisatie en vertalen naar het medezeggenschapskader.
 • Signaleren van wijzigingen in wet en regelgeving en afwijkingen op de naleving van wettelijke bepalen, procedures en afspraken betreffende de medezeggenschap.
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoeren van de communicatie met de medewerkers (achterban), waaronder website.
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Voorbereiden en uitvoering geven aan de verkiezingen van september 2020 en de nieuwe OR-leden wegwijs maken in het OR-werk.
 • Bijdrage leveren aan de totstandkoming van het OR-jaarverslag
 • Inventariseren van de wensen van de OR ten aanzien van de structurele ondersteuning.

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Correspondentie, post en archief
 • Bewaken van afspraken en procedures
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van en deelname aan de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • Fungeren als contactpersoon en bindende factor van de OR.

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ervaring met het ondersteunen en begeleiden van or’en
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
  l

  Aanstelling

  Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

  Duur

  In eerste instantie voor 10 maanden, met mogelijkheid tot verlenging

  Werkdagen

  De ondernemingsraad vergadert doorgaans op de woensdag.

  Locatie

  De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Houten en ’t Harde.

  Procedure

  Sluitingsdatum:

  Datum gesprekken:

  Startdatum:

  Bijzonderheden:

  Uiterlijk maandag 17 februari 2020 om 12.00 uur

  Zo snel mogelijk.

  Zo snel mogelijk.

  Geen.

  Interesse in deze opdracht?

  Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?