Voor de cliëntenraad van een organisatie in de gehandicaptenzorg zijn we met spoed op zoek naar een interim ambtelijk secretaris. De huidige ambtelijk secretaris is gestopt en de cliëntenraad zoekt vervanging. De functie is interim omdat de organisatie zich eerst gaat beraden over de nieuwe functieprofielen voor de ambtelijk secretarissen (ondernemingsraad en cliëntenraad). 

De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris zijn organisatorisch, secretarieel en beleidsondersteunend. Daarnaast kan het zo zijn dat de interim ambtelijk secretaris de nieuwe ambtelijk secretaris gaat begeleiden en inwerken. 

Ervaring als ambtelijk secretaris is vereist, kennis in de sector een pré. 

Wat ga je doen?

 Administratieve en secretariële werkzaamheden

 • Vergaderingen van de medezeggenschapsraden zijn voorbereid, georganiseerd en genotuleerd en relevante stukken zijn tijdig beschikbaar.
 • Actiepunten zijn gesignaleerd, gestructureerd en bewaakt.
 • Verkiezingen van de raden zijn georganiseerd en de afhandeling hiervan is correct uitgevoerd.
 • Inkomende en uitgaande correspondentie is correct verzorgd.
 • De voortgang van administratieve zaken en rapportages van en naar betrokkenen is bewaakt en verzorgd.

Beleidsondersteunende werkzaamheden:

 • Een juiste uitvoering van richtlijnen, wet- en regelgeving en procedures is adequaat bewaakt.
 • Organisatorische en landelijke ontwikkelingen en wijzigingen in wet- en regelgeving, zijn verkend en beoordeeld op mogelijke implicaties voor de belangenvertegenwoordiging van raden en/of commissies.
 • Adviezen zijn, gevraagd en ongevraagd, gegeven ten behoeve van de verbetering of aanpassing van richtlijnen, processen
 • en procedures.
 • Knelpunten zijn tijdig gesignaleerd.
 • Relevante informatie is tijdig aangedragen en aangeleverd zodat leden van de raden en/of commissies goed geïnformeerd zijn over in- en externe (beleids-) ontwikkelingen

Wat verwachten wij van jou?

 • HBO werk- en denkniveau
 • Kennis van maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in de gezondheidszorg is nodig
 • Kan omgaan met piekbelastingen en prioriteiten stellen
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Sociaal vaardig, integer en representatief
 • Zelfstandig kunnen werken, pro-actief en oplossingsgericht
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) of Uitzendkracht ingedeeld in Fase A van de ABU cao voor uitzendkrachten

Duur

De opdracht is waarschijnlijk tot juni 2019 of totdat een vaste ambtelijk secretaris is aangesteld.

Werkdagen

De cliëntenraad vergadert op maandagavond. De overige uren kunnen in overleg worden ingedeeld. Thuiswerken is niet uitgesloten. 

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats Aalten.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 25 maart 2019 om 17.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?