Preview van het Grote AS-onderzoek

HET GROTE AS-ONDERZOEKOnderzoek naar de tijdsbesteding, werkzaamheden en beloning van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad Meer inzicht gewenst in functie ambtelijk secretaris Als ambtelijk secretaris van een ondernemingsraad bekleed je een bijzondere positie. Je...