Bekend maakt bemind – column OR-magazine

Bekend maakt bemind – column OR-magazine

Column Liza Arends in vakblad OR-Magazine | April 2021 De vraag naar ambtelijk secretarissen groeit en dat terwijl het aanbod van nieuwe ambtelijk secretarissen stagneert. De kwaliteit van de medezeggenschap komt in het geding. Reden genoeg om te laten zien hoe...
3D Trofee Alliantie Medezeggenschap en Governance

3D Trofee Alliantie Medezeggenschap en Governance

De Alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) reikt jaarlijks een trofee uit aan het bedrijf / de organisatie waar het overleg tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap goed verloopt (of in jurytermen ‘robuust’ is). Dat traject om te komen tot de uiteindelijke...
Vacature ondersteuner regionale cliëntenraad

Vacature ondersteuner regionale cliëntenraad

Ondersteuner Regionale Cliëntenraden Kwintes(30 uur per week)   Ben jij de enthousiasmerende persoon die op coachende en ondersteunende wijze in staat is voorwaarden te schappen waardoor diverse raden zelf optimaal inhoud kunnen geven aan hun taak? Zie jij het...
Webinar nieuw pensioenstelsel: Opname en slides

Webinar nieuw pensioenstelsel: Opname en slides

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw pensioenstelsel. Elke ondernemingsraad krijgt te maken met het pensioenakkoord. Ook als de pensioenafspraken besproken worden met de sociale partners.  In deze webinar gaat Wim Hoogendoorn, pensioenadviseur bij Edmond Halley in op...