Blog 1
Wat is Deep Democracy en waar komt het vandaan?

 

Organisaties die mij vragen om de ondernemingsraad een training Deep Democracy te geven zitten in een transitie: vereenvoudigen van procedures en regels, vraaggericht werken, open organiseren met klanten en ketenpartners en werken vanuit het principe ‘high trust-low tolerance’. Werkelijke aandacht voor hetgeen in het hier en nu gebeurt en oplossingen samen met medewerkers zoeken krijgt veel aandacht. Ondernemingsraden worden binnen deze ontwikkelingen uitgedaagd een andere rol op zich te nemen: meer overleggen met medewerkers, netwerken binnen en buiten de organisatie, processen begeleiden en vernieuwen worden essentiële taken.

In een reeks van vijf blogs beschrijf ik deze visie en een aantal methodieken eruit, die praktisch toepasbaar zijn voor ondernemingsraden nieuwe stijl. In dit eerste blog schrijf ik over de herkomst van Deep Democracy.

In mijn volgende blogs behandel ik:

  • Het basismodel de IJsberg
  • Groepsdynamiek: de sabotagelijn
  • De 4 stapppen tot inclusieve besluitvorming
  • Het Deep Democracy Debat

Historie Deep Democracy

Deep Democracy, (The Lewis Method) uit Zuid-Afrika, is een denkwijze en methodiek die zijn effectiviteit de afgelopen 25 jaar heeft bewezen in diverse velden: in het bedrijfsleven, de kunsten, onderwijs, maatschappelijk werk en mediation.
Inmiddels wordt zij in 40 landen over de hele wereld toegepast.

Myrna en Greg Lewis, de grondleggers van Deep Democracy, studeerden bij Arnold Mindell, psychotherapeut en kwantumfysicus. Zij hebben zijn gedachtengoed zodanig verder ontwikkeld dat de methode te gebruiken is voor mensen zonder psychologische opleiding. De zienswijze die ten grondslag ligt aan Deep Democracy heeft zijn wortels in de psychologie en in de moderne natuurkunde: de kwantummechanica.

Greg en Myrna Lewis werden in de nadagen van de apartheid (jaren ’90) in Zuid-Afrika gevraagd een transitie te begeleiden bij nutsbedrijf Eskom, op een afdeling met 5000 medewerkers. Het bedrijf moest een transformatie realiseren van een racistische organisatie naar een democratisch bedrijf. Het was een uitdaging voor de medewerkers om samen te werken vanuit gelijke rechten en er waren veel problemen zoals racisme, geweld en jarenlange onderdrukking. Myrna en Greg ontwikkelden een methode waarbij zij medewerkers hielpen omgaan met spanningen en conflicten. Zij ontwikkelden tevens een besluitvormingsmethodiek waarbij de minderheidsstem meegenomen werd in het meerderheidsbesluit, zodat de besluiten door alle medewerkers gedragen werden.

Wat houdt Deep Democracy in?

Deep Democracy is een besluitvormings- en conflictresolutie methodiek, en is tegelijk veel meer dan dat: het is een manier van kijken naar groepen, organisaties en groepsdynamiek. De kern van Deep Democracy is dat het alle invalshoeken verzamelt, ook het minderheidsstandpunt, zodat de het potentieel van de groep optimaal kan worden benut. Het uitgangspunt van Deep Democracy is dat ieder groepslid en elke stem een essentiële bijdrage levert aan het grotere geheel. Deep Democracy stelt een inclusieve cultuur voor waarin iedereen tot zijn recht komt en zoveel mogelijk expertise en talent wordt benut. Vanuit deze manier van kijken worden interventies gedaan in teams en in de hele organisatie, conferenties geleid, dialogen met grote groepen gevoerd en gedragen besluiten genomen. Uniek aan de methode is dat het emoties meeneemt in dialogen, verander-, conflict- en besluitvormingsprocessen.

Sandra Bouckaert

Sandra Bouckaert

Sandra Bouckaert is een zeer ervaren trainer, (team)coach en opleider. Als trainer werkte zij jarenlang in het onderwijs, de jeugdhulpverlening en bij gemeenten en sociale diensten. Momenteel werkt zij als zelfstandige en coacht en traint teams en leidinggevenden in de zorg, het onderwijs en welzijn. Zij begeleidt verandertrajecten naar zelfsturing in organisaties. Sandra is sinds 2014 instructor in de Deep Democracy methode en verzorgt Level 1 en Level 2 van het opleidingspad Deep Democracy. Ook coacht zij trainers, adviseurs en leidinggevenden in deze methode en geeft zij supervisie.