VACATURE

Ambtelijk secretaris | Adviseur ondernemingsraad

8 uur per week 

 

In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris / adviseur medezeggenschap is de ondernemingsraad van een zorginstelling gevestigd in Utrecht op zoek naar vervanging. Een goede ondersteuning van het medezeggenschapsproces draagt er in grote mate aan bij dat de leden van de ondernemingsraad zich op dit vlak ontzorgd voelen en zich kunnen focussen op de inhoud.
Als adviseur medezeggenschap heb je een positie in het krachtenveld van allerlei groepen en mensen die met de medezeggenschap te maken hebben. Kennis van de wet- en regelgeving is van essentieel belang, net als een goede sparringpartner en coach zijn voor het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad.

Daarnaast zorg jij ervoor dat de overleggen van de OR met bestuurder zo efficiënt mogelijk verlopen, en dat het OR-secretariaat gerund wordt.

Werkzaamheden:

 • Signaleren en agenderen van medezeggenschapsgerelateerde ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie en deze ontwikkelingen vertalen naar gevolgen voor de medezeggenschap
 • Advies en begeleiding bij de prioritering van de te agenderen/behandelen onderwerpen en het opmaken van het jaar
 • Het bewaken van en adviseren over de naleving van wetten, procedures en afspraken m.b.t. de medezeggenschap.
 • Adviseren over en initiëren van voorstellen ter verbetering van werkprocessen en de verdere professionalisering van de medezeggenschap.
 • Het verzorgen van en adviseren over beleidsvoorbereidende werkzaamheden, waaronder het opstellen van onder meer concept adviezen, instemmingen, etc.
 • Coachen van het dagelijks bestuur over het medezeggenschapswerk
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban).
 • Zorgdragen voor een goede afstemming tussen OR-leden, OR-commissies, Raad van Bestuur en anderen in de organisatie.
 • Coördinatie van het OR-secretariaat

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO+ werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsprocessen.
 • Kennis met ‘medezeggenschap op strategisch niveau’ en ‘moderne medezeggenschap’.
 • Analytisch vermogen en accuraat, communicatief vaardig, organisatiesensitief, creatief en initiatiefrijk.

 

De ondernemingsraad
De ondernemingsraad heeft 11 leden (13 zetels), waarvan 8 nieuwe leden. De OR-/vergaderdag is maandag (middag). De ondernemingsraad wordt ondersteund door een adviseur (8u p./w) en een OR-secretaresse (12 u p/w)

l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

In eerste instantie tot het einde van het jaar

Werkdagen

De OR-werkdag is op maandag en de OR-vergaderingen vinden op maandagmiddag plaats.

Locatie

De vergaderingen vinden plaats in Utrecht.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk Maandag 17 februari 2020 om 17.00 uur.

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen bijzonderheden.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?