In verband met het vertrek van de ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad op zoek naar een ervaren ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van zowel de ondernemingsraad als de Bijzondere Ondernemingsraad in het kader van een fusietraject met 3 stichtingen. Het aantal uur ondersteuning bedraagt gemiddeld maximaal 8 uur per week. 

Opdrachtomschrijving Ondernemingsraad:

Organisatorische en secretariële werkzaamheden, waaronder:

 • OR-secretariaat, efficiënte voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen
 • Bewaken van actiepuntenlijsten, naleving van wetten, procedures en afspraken met betrekking tot de medezeggenschap
 • Organiseren en uitvoeren van achterbancommunicatie
 • Aanspreekpunt zijn van leden van de ondernemingsraad voor aller medezeggenschapsgerelateerde informatie

Opdrachtomschrijving Bijzondere Ondernemingsraad:

 • Organisatorische en secretariële werkzaamheden zoals hierboven omschreven
 • Beleidsondersteunend en -voorbereidende werkzaamheden, zoals:
  • Het toetsen van advies- en instemmingsaanvragen
  • Opstellen van concept adviezen, instemmingen en initiatiefvoorstellen.
  • Organiseren van OR-verkiezingen
 • Advieswerkzaamheden zoals:
  • Procesbegeleiding, adviseren en en ondersteuning bij de inhoudelijke meningsvorming.
  • Signaleren en analyseren van in- en externe ontwikkelingen, verbanden zien en verbetervoorstellen doen ten behoeve van richtlijnen, processen en procedures.
  • Meedenken en adviseren over nieuw in te richten medezeggenschapsstructuur

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een Opleiding tot ambtelijk secretaris / coördinator Ondernemingsraad.
 • Ervaring met ondersteunen van medezeggenschapsorganen
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Initiatiefrijk en ondernemend
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Goed zelfstandig kunnen werken als ook in een team.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft op dit moment ondersteuning nodig. Een einddatum is nog niet afgesproken.

Werkdagen

De (bijzondere) ondernemingsraad vergadert doorgaans op maandag en donderdag (vergaderdata zijn beschikbaar).

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Hendrik Ido Ambacht

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk vrijdag 14 juni 2019 om 12.00 uur.

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?