De verkiezingen van de ondernemingsraad van deze maand plaats. De ondernemingsraad zal groot zijn 9 leden. De samenstelling is nog onbekend. Dit geldt ook voor de vergaderdag. Een vergaderschema zal nog moeten worden opgesteld en hangt af van de beschikbaarheid van alle nieuwe leden.
De ondernemingsraad heeft nog niet eerder ondersteuning gehad van een professional. Hij wil in eerste instantie ondersteuning bij de coördinatie en uitvoering van de organisatorische, secretariële en beleidsondersteunende werkzaamheden.

Opdrachtomschrijving

  • Organiseren en uitvoeren van de organisatorische en se-secretariële werkzaamheden (OR-secretariaat, efficiënte voor-bereiding en verslaglegging van de vergaderingen en bewaken actiepuntenlijsten)
  • Het bewaken van de naleving van wetten, procedures en af-spraken met betrekking tot de medezeggenschap
  • Advies- en instemmingsaanvragen toetsen, analyseren en reacties hierop concipiëren.
  • Structuur brengen in het OR-werk / medezeggenschapsprocessen door middel van het opstellen van een jaarplanning en bewaken van de actiepunten hieromtrent.
  • Structuur brengen en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (nieuwsbrieven, jaarverslag).

Wij zoeken een ervaren coördinator medezeggenschap met:

  • Met HBO werk- en denkniveau
  • Die minimaal 3 jaar ervaring heeft in een OR
  • Met kennis van de WOR, CAO en andere relevante wetten
  • Met aantoonbare ervaring met beleidsondersteunende werkzaamheden
  • Met goede kennis van Office 365
l

Aanstelling

De aanstelling is voor 120 uur per jaar. 
Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

De ondernemingsraad heeft structurele ondersteuning nodig. De opdrachtovereenkomst is in eerste instantie voor 12 maanden met mogelijkheid tot verlenging.

Werkdagen

De nieuwe ondernemingsraad is nog niet ingesteld. De vaste vergaderdag is nog onbekend.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Moordrecht.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Maandag 14 januari 2019 om 12.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?