Laden Evenementen

Aanstaande Evenementen › AS-opleidingen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

november 2021

Training: Verdieping Wet en OR-regelgeving

1 november | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Kennis van de Wet op de Ondernemingsraad en regelgeving is de basis om de ondernemingsraad en de bestuurder te kunnen ondersteunen. Zeker als het gaat om verandertrajecten waarin organisaties zich bevinden. Je moet weten wat er allemaal komt kijken bij een fusie of reorganisatie en beroepsprocedures begrijpen. Juridische teksten vormen geen probleem voor je. De module Wet en regelgeving reikt je verdieping en toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden aan en gaat onder meer in op beroepsprocedures, fusie- en…

Meer weten »

Training: Gestructureerd informatie verwerken

2 november | 09:00 - 12:30
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als OR-assistent ben je een ondersteuner en houd je je in mindere mate bezig met de inhoud van deze onderwerpen, toch heeft het grote meerwaarde om er wel enige kennis van te nemen. Wanneer je een vergadering notuleert, gaat het je nu eenmaal makkelijker af als je op hoofdlijnen weet waar het gesprek over gaat. Ook helpt het als je de opbouw van de betreffende adviesaanvraag of het…

Meer weten »

Training: Rol ambtelijk secretaris bij efficiënt en effectief vergaderen van een medezeggenschapsorgaan

5 november | 09:00 - 12:30
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden, cliëntenraden en medezeggenschapsraden. Samen ook wel het medezeggenschapsorgaan (MZO) genoemd. Zij besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of ieder agendapunt kan een ander doel dienen. Als ambtelijk secretaris ondersteun je het medezeggenschapsorgaan (MZO) en haar individuele leden bij het goed vormgeven van hun werkzaamheden. Dus ook bij het efficiënt en effectief vergaderen. Maar welke rol heb je hierbij en hoe geef je vorm aan…

Meer weten »

Training: Trainer-on-the-job (deel I)

6 november | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Deze training bestaat uit 2 dagen op 8 november en 6 december 2021. In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur OR lever je naast jouw inhoudelijk advies en ondersteuning ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de ondernemingsraad. Je weet hoe je de scholing organiseert of realiseert. De training Trainer-on-the-job bestaat uit twee dagen. De eerste dag van de training gaat…

Meer weten »

Training: Opzetten en inrichten van vergaderingen

11 november | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een ambtelijk secretaris stelt de agenda op van de vergadering en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm, rekening houdend met het doel van de vergadering, het onderwerp en de samenstelling van de groep. In de training Opzetten en inrichten van vergaderingen ga je aan de slag met de verschillende (digitale) vormen van overleg. Je leert…

Meer weten »

Training: Inleiding teams en rollen

15 november | 09:00 - 12:30
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

Medezeggenschap op strategisch niveau

15 november | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een strategisch context moeten nemen. Als gevolg hiervan zal de Ondernemingsraad ook slagvaardig, zorgvuldig en strategisch moeten opereren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseur OR/ambtelijke secretaris als regisseur van het strategisch proces binnen de ondernemingsraad. Om de kwaliteit van dit proces te vergroten is…

Meer weten »

december 2021

Training: Groepsdynamica

6 december | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraad voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde ondernemingsraad. De module Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en…

Meer weten »

Training: Trainer-on-the-job (deel II)

6 december | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Deze training bestaat uit 2 dagen op 8 november en 6 december 2021. In je rol als ambtelijk secretaris/adviseur OR lever je naast jouw inhoudelijk advies en ondersteuning ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en professionaliteit van de medezeggenschap. Je weet welke kennis en vaardigheden (nieuwe) OR-leden nodig hebben om te kunnen excelleren in de ondernemingsraad. Je weet hoe je de scholing organiseert of realiseert. De training Trainer-on-the-job bestaat uit twee dagen. De eerste dag van de training gaat…

Meer weten »

Training: Word vaardig in de begeleiding van medezeggenschapsprocessen

13 december | 09:00 - 17:00
Seats2meet Amersfoort CS, Stationsplein 49
Amersfoort, 3818 LE Nederland
+ Google Maps

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen