Laden Evenementen

Aankomende Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

juni 2020

Training methodieken: Teamcoaching

15 juni | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de organisatie hangt voor een heel groot deel af van de geloofwaardigheid die ze verdienen. Enerzijds door de manier van samenwerken, anderzijds door de snelheid en kwaliteit waarmee de OR waarde toevoegt. Het creëren van een Hoog Presterend Team…

Meer weten »

Training Methodieken: Groepsdynamica

22 juni | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraad voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde ondernemingsraad. De module Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en…

Meer weten »

Na-Tafalen: De Do’s en Don’ts van reglementen en convenanten

24 juni | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

De Do’s en Don’ts van reglementen en convenanten   In de Wet op de Ondernemingsraden zijn de rechten en bevoegdheden van de ondernemingsraad en bestuurder vastgelegd. Wil je als bestuurder en ondernemingsraad aanvullende afspraken maken dan kan dat in een convenant. Bijvoorbeeld over samenwerken of over de faciliteiten. Meer interne OR-zaken worden vastgelegd in het OR-reglement. Toch is er veel onduidelijk over wat in een reglement hoort, wat in een convenant hoort en het onderscheid hiertussen. Maar ook hoe je…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad en de inzet van deskundigen, geheimhouding en kosten

26 juni | 10:00 - 11:00
Webinar Online

De ondernemingsraad is voor het goed kunnen verrichten van zijn werk afhankelijk van informatie en kennis van anderen. De meeste informatie zal via de bestuurder moeten komen. Maar ook andere bronnen als de vakbond, de achterban of simpelweg het internet. Belangrijk is op het juiste moment de juiste informatie hebben om een gedegen advies te kunnen geven, instemming te kunnen geven of onthouden of proactief te kunnen handelen met een initiatiefvoorstel, vragen aan de bestuurder of door een onderwerp op…

Meer weten »

Training methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

29 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps
€245

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden. Ondernemingsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een eigen vergaderstijl en de ene voorzitter is de andere niet. Hoe kun je als OR-assistent rekening houden met deze verschillende factoren en er toch voor zorgen dat een vergadering effectief en efficiënt verloopt?Tijdens de module Inleiding vergadertechnieken leer je je welk doel de vergadering heeft…

Meer weten »

juli 2020

Workshop: Organisatie van OR-communicatie

3 juli | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de ondernemingsraad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je leert hoe je deze planmatig inzet.In de module Organisatie van OR-communicatie leer je op welke wijze je een effectieve en efficiënte communicatiestrategie kunt invoeren…

Meer weten »

september 2020

Training vaardigheden: Persoonlijke adviesvaardigheden

1 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De ambtelijk secretaris als Adviseur OR heeft binnen de organisatie een bijzondere rol. Je bent de enige die beroepshalve meerdere zittingstermijnen actief is in de ondersteuning van de medezeggenschap. Van jou wordt verwacht dat je vanuit jouw expertise gevraagd en ongevraagd deskundig advies geeft over (de aanpak van) verschillende OR-onderwerpen. Als adviseur ben je vaak de best geïnformeerde deskundige op gebied van de WOR én het continue geheugen in de organisatie wat betreft organisatiewijzigingen.Hoe kan je als ambtelijk secretaris tot een effectief advies komen…

Meer weten »

Training: Communicatie in lastige situaties

3 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken beschikt die je helpen partijen nader tot elkaar te brengen en vooral naar elkaar te luisteren. Geweldloze communicatie, maar ook de feedback techniek, zijn methodieken die je helpen echt in verbinding te komen met anderen en zo resultaten te bereiken.In deze…

Meer weten »

Na-Tafalen: Professioneel adviseren

23 september | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Professioneel adviseren   Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de adviserende rol van de ambtelijk secretaris. Een professioneel advies (gevraagd of ongevraagd) vraagt naast inhoudelijke kennis vooral om inzicht in het adviesproces en de rol en positie van de adviseur. Een goede samenwerkingsrelatie en vertrouwensband met alle betrokken partijen is daarbij van essentieel belang. In deze Na-Tafelen geeft Menno Spaan je inzicht in de rol, positie en benodigde persoonlijke kwaliteiten in het adviesproces. Hij laat je zien hoe…

Meer weten »

Webinar: De ondernemingsraad en het adviestraject

25 september | 08:00 - 10:00
Webinar Online

De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 WOR een adviesrecht over belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten, zoals organisatiewijzigingen of bedrijfsovernames. Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Advies klinkt misschien vrijblijvend, maar dat is het niet: de ondernemer mag een advies van de ondernemingsraad niet zomaar naast zich neerleggen. Dat betekent ook dat de ondernemingsraad via zijn adviesrecht grote invloed kan uitoefenen.  In dit webinar praten Joost van Mierlo en Manouk Milbou u bij over het adviesrecht:…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen