Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

maart 2019

Workshop methodieken: Kennis en toepassing van analysemodellen

25 maart | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Als OR-coördinator wordt er regelmatig een beroep op je gedaan in beleidsmatige zaken. OR onderwerpen kunnen breed en complex zijn. Er is een groot aantal handzame analysemodellen die je helpen om stukken van de ondernemingsraad te analyseren, structuur aan te brengen en je een bredere kijk op zaken te geven.In de module Kennis en toepassing van Analysemodellen komen diverse handzame analysemodellen aan bod die je helpen om structuur aan te brengen, situaties te analyseren, informatie te beoordelen en je een…

Meer weten »

april 2019

Update-seminar juridische actualiteiten

4 april | 09:45 - 13:00
MEE Amstel en Zaan, Derkinderenstraat 10-18
Amsterdam, 1062 DB Nederland
+ Google Maps

Els Unger, Bruno van Els en Muriël Nolet praten je bij over recente rechtspraak op het gebied van het advies- en instemmingsrecht en andere actuele ontwikkelingen rond het medezeggenschapsrecht. Daarbij geven ze niet alleen praktijkgerichte tips en voorbeelden, maar ook ruimte voor jouw eigen vragen.Programma: 09.45 uur    Inloop10.00 uur    Start seminarActualiteiten rechtspraak adviesrechtActualiteiten rechtspraak instemmingsrechtWet Arbeidsmarkt in Beweging (WAB)- stand van zaken - haken en ogenArbeidsvoorwaarden en de rol van de ORWet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) (Dit onderwerp afhankelijk van…

Meer weten »

Workshop methodieken: Inleiding analysemodellen

8 april | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

OR-onderwerpen kunnen breed en complex zijn. Analysemodellen zijn handzame modellen die je helpen om een (beleid)stuk goed in beeld te krijgen. De modellen stellen de ondernemingsraad in staat structuur aan te brengen, een bredere kijk op zaken te geven en een objectieve reactie te formuleren. Allemaal zaken die betrokkenheid voor de werkzaamheden van de ondernemingsraad helpen te creëren, en zeker ook de professionaliteit van de ondernemingsraad vergroten. Van de OR-assistent wordt verwacht dat je deze modellen herkent. In de module…

Meer weten »

Workshop methodieken: Vervolg vergadertechnieken

8 april | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een OR-coördinator stelt de agenda op van de ondernemingsraad en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm. Daarnaast is het niet altijd mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel digitale mogelijkheden om toch op afstand met elkaar af te stemmen. In de module vergadertechnieken ga je aan de slag met de verschillende…

Meer weten »

Medezeggenschap op strategisch niveau

15 april | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een strategisch context moeten nemen. Als gevolg hiervan zal de Ondernemingsraad ook slagvaardig, zorgvuldig en strategisch moeten opereren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseur OR/ambtelijke secretaris als regisseur van het strategisch proces binnen de ondernemingsraad.Om de kwaliteit van dit proces te vergroten is het…

Meer weten »

OR Kompas: Dé dag voor ambtelijk secretarissen

16 april | 09:00 - 17:00
Villa Jongerius, Kanaalweg 64
Utrecht, 3527 KX Netherlands
+ Google Maps
€395

Dinsdag 16 april 2019 | OR Kompas is het kennisevenement exclusief voor ambtelijk secretarissen. Tijdens één intensieve dag volgen deelnemers diverse hoorcolleges en verdiepende seminars. Naast de inhoudelijke programma’s staat kennisdeling tussen deelnemers centraal. Tijdens de expertlunch kunt u onder begeleiding van een van de experts in gesprek met ambtelijk secretarissen uit vergelijkbare sectoren.  Workshop OR-ondersteuning OpleidingenGrijp uw kans bij nieuwe vormen van medezeggenschapNieuwe organisatievormen volgen elkaar razendsnel op en daarmee gepaard nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe gaat de ondernemingsraad…

Meer weten »

WEBINAR: De gouden driehoek

26 april | 10:00 - 11:00
Webinar Online

De rol van de toezichthouder is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dat geldt ook in de relatie van de toezichthouder met de ondernemingsraad. Niet voor niets spreken we tegenwoordig van ‘de gouden driehoek’ van bestuur, toezichthouder en ondernemingsraad. Dan gaat het over zogenaamde indirecte medezeggenschap. Wat maakt indirecte medezeggenschap eigenlijk zo relevant? Wat is de invloed van de ondernemingsraad op de samenstelling van de toezichthouder? Hoe en waar komen zij elkaar tegen en hebben zij met elkaar van doen?…

Meer weten »

mei 2019

Workshop Methodieken: Inleiding vergadervormen

13 mei | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden. Ondernemingsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een eigen vergaderstijl en de ene voorzitter is de andere niet. Hoe kun je als OR-assistent rekening houden met deze verschillende factoren en er toch voor zorgen dat een vergadering effectief en efficiënt verloopt?Tijdens de module Inleiding vergadertechnieken leer je je welk doel de vergadering heeft…

Meer weten »

Workshop Methodieken: Groepsdynamica

13 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraad voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde ondernemingsraad. De module Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en…

Meer weten »

Workshop Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding

20 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen