Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

maart 2021

Training: Inleiding teams en rollen

8 maart | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

Webinar: Nieuw pensioenstelsel en de rol van de ondernemingsraad

12 maart | 10:00 - 17:00
Webinar Online

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw pensioenstelsel. Het huidige pensioenstelsel past niet goed meer bij de huidige arbeidsmarkt. Dit systeem werkt goed als iedereen zijn hele leven bij dezelfde werkgever werkt. Maar tegenwoordig wisselen mensen vaker van baan, werken ze soms een tijdje niet of minder, om daarna weer ergens in loondienst aan de slag te gaan of voor zichzelf te beginnen. Het pensioenstelsel werkt niet goed bij veel van zulke veranderingen tijdens loopbanen van mensen en biedt weinig…

Meer weten »

Training: Wet en regelgeving in de praktijk (deel I)

16 maart | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Deze aspecten brengen steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen je juridische kennis actueel zijn. Je bent ook in staat deze te vertalen naar de medezeggenschap en om te zetten in praktische adviezen voor de bestuurder, OR, HR en andere stakeholders. In deze training combineer je jouw juridische kennis met een praktische invulling. Je bent…

Meer weten »

Training: Organisatie van OR-communicatie

17 maart | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de ondernemingsraad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je leert hoe je deze planmatig inzet. In de training Organisatie van OR-communicatie leer je op welke wijze je een effectieve en efficiënte communicatiestrategie kunt…

Meer weten »

Training: Verdieping wet en regelgeving: WMCZ 2018

18 maart | 13:30 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De training Verdieping wet en regelgeving WMCZ 2018 reikt je verdieping van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en gaat in op lastige juridische zaken, beroepsprocedures en de taak en rol van de commissie van vertrouwenslieden. Tijdens deze training krijg je praktische tips hoe de WMCZ 2018 te lezen en te interpreteren. Je krijgt praktische tips hoe je juridische teksten eigen te maken en tot slot hoe concrete adviesbrieven van de cliëntenraad te verwoorden. Na het volgen van deze training: Heb…

Meer weten »

april 2021

De rol van de functieomschrijving binnen het arbeidsrecht

2 april | 10:00 - 11:00

Veel bedrijven kennen functieomschrijvingen waarin is vastgelegd uit welke taken en verantwoordelijkheden een functie bestaat. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat die omschrijvingen niet meer up-to-date of in lijn met de feitelijke situatie zijn. Wat voor gevolgen heeft dit? Heb je als werknemer recht op een juiste en complete functieomschrijving? Tijdens dit webinar gaan we hier nader op in om te ontdekken wat nu precies de rol van de functieomschrijving is in het arbeidsrecht. We bespreken ook…

Meer weten »

Training: Basis ondersteuning medezeggenschap

6 april | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol…

Meer weten »

Training: Wet en regelgeving in de praktijk (deel II)

13 april | 09:00 - 12:30
Online training Nederland

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Deze aspecten brengen steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen je juridische kennis actueel zijn. Je bent ook in staat deze te vertalen naar de medezeggenschap en om te zetten in praktische adviezen voor de bestuurder, OR, HR en andere stakeholders. In deze training combineer je jouw juridische kennis met een praktische invulling. Je bent…

Meer weten »

Training: Communicatie in lastige situaties

15 april | 09:00 - 17:00
Online training Nederland

Vooral organisaties in verandertrajecten kunnen gevoelig zijn voor communicatieproblemen. Tegengestelde belangen of gevoelens spelen op en maken het moeilijk om begrip voor elkaar te blijven tonen of naar elkaar te luisteren. Dan is het goed dat je over technieken beschikt die je helpen partijen nader tot elkaar te brengen en vooral naar elkaar te luisteren. Geweldloze communicatie, maar ook de feedback techniek, zijn methodieken die je helpen echt in verbinding te komen met anderen en zo resultaten te bereiken.In deze…

Meer weten »

Training: Inrichting cliëntmedezeggenschap

16 april | 09:30 - 13:00
Online training Nederland
€245

Hoewel het misschien wel zo lijkt is de inrichting van de cliëntmedezeggenschap niet overal hetzelfde. De manier waarop de cliëntmedezeggenschap wordt ingericht is afhankelijk van een aantal factoren die zijn vastgelegd in de Medezeggenschaps- regeling en het Reglement van de cliëntenraad. Tijdens deze training krijg je inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de inrichting van cliëntmedezeggenschap en jouw rol als ambtelijk secretaris bij verandering en vernieuwing van de cliëntmedezeggenschap. Je krijgt praktijkvoorbeelden van verschil- lende manieren om de cliëntmedezeggenschap…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen