Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

mei 2019

Workshop Methodieken: Groepsdynamica

13 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je hebt als ambtelijk secretaris binnen de ondernemingsraad voortdurend te maken met groepsontwikkeling en groepsdynamische processen. Inzicht in groepen en groepsprocessen helpen je daar op in te spelen of op te anticiperen en je rol als coach in te nemen. Zeker als er sprake is van een complexe samengestelde ondernemingsraad. De module Groepsdynamica leert je over de processen die zich in een groep kunnen afspelen en hoe je die processen kunt beïnvloeden. Belangrijk zijn de context van de groep en…

Meer weten »

Workshop Methodieken: Scenariodenken / Procesbegeleiding

20 mei | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Organisaties veranderen continue. Deze veranderingen komen steeds sneller, zijn complexer en roepen onzekerheid op. Dit vraagt veel van alle betrokken partijen in een organisatie. Enerzijds moeten zij continue samen werken aan oplossingen, anderzijds zorgen tegengestelde belangen voor spanning. Dit is ook van invloed op het OR-werk. Immers, het resultaat dat je wilt behalen is lang niet meer SMART geformuleerd en in concrete stappen te bereiken. Dit vraagt van de OR om anders om te gaan met planning, werkprocessen, rollen, middelen…

Meer weten »

NA-TAFELEN: Succesvol samenwerken

29 mei | 19:00 - 21:30
Gouda

Tijdens deze Na-tafelavond maak je op een praktische en onderhoudende manier kennis met het teamrolmodel van Belbin. Je maakt een analyse van je eigen rollen en ervaart op een actieve manier de inhoud en werking van het model. De avond is opgebouwd uit verhalen, oefeningen over de vele praktische toepassingsmogelijkheden van Belbin. Deze avond is bestemd voor Ambtelijk Secretarissen. De Teamrollen van Belbin beschrijven het gedrag dat we kunnen herkennen wanneer wij samenwerken met anderen. En de daaraan gekoppelde talenten…

Meer weten »

juni 2019

Workshop methodieken: Inleiding teams en rollen

17 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

Workshop ‘Grijp uw kans bij nieuwe vormen van medezeggenschap’

17 juni | 13:00 - 16:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Nieuwe organisatievormen volgen elkaar razendsnel op en daarmee gepaard nieuwe vormen van medezeggenschap. Hoe gaat de ondernemingsraad daarmee om en in het bijzonder welke veranderende rol kun je als ambtelijk secretaris hebben om de ondernemingsraad te begeleiden en te adviseren? Corry Oosterhoorn, trainer/adviseur in haar eigen onderneming én voor AS-opleidingen, geeft je vanuit haar visie en ervaring een blik op de organisatieveranderingen die nu gaande zijn. In een interactieve workshop onderzoek je gezamenlijk wat de invloed is van deze veranderingen…

Meer weten »

Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) en de rol van de ondernemingsraad

21 juni | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Op 5 februari 2019 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt het arbeidsrecht op een aantal onderwerpen ingrijpend te wijzigen. Het is de bedoeling dat er een betere balans op de arbeidsmarkt ontstaat. Het kabinet wil dat vast minder vast wordt en flexwerk minder flex. Voor een deel vormt de Wab een correctie op de Wet werk en zekerheid (Wwz), die in 2015 van kracht is geworden. Als het wetsvoorstel ook door…

Meer weten »

juli 2019

Na-Tafelen: De drie geheimen van een krachtige uitstraling

3 juli | 19:00
Restaurant Belvedere, Markt 45
Gouda, 2801 JK Nederland
+ Google Maps
Gratis

“De drie geheimen van een krachtige uitstraling, waardoor je nog beter je rol als ambtelijk secretaris kunt pakken” Een actieve sessie voor ambtelijk secretarissen die het verschil willen maken. Jij ben een inhoudelijk goede ambtelijk secretaris, maar: Wordt niet altijd goed naar waarde ingeschat. Anderen gaan er soms met je ideeën vandoor. Werkt hard maar bent te weinig zichtbaar. In deze sessie leer je: Welke valkuilen veel mensen maken waardoor je jezelf en je uitstraling tekort doet. Welke onderdelen maken…

Meer weten »

september 2019

Na-Tafelen: Ranking en invloed van de ambtelijk secretaris

11 september | 19:00 - 21:30
Restaurant Belvedere, Markt 45
Gouda, 2801 JK Nederland
+ Google Maps
Gratis

Hoeveel invloed heb jij?  Over de rol en positie als ambtelijk secretaris en adviseur binnen de ondernemingsraad Ranking is de status die je hebt binnen een organisatie. Hoe hoger je positie, hoe meer invloed je hebt en hoe meer er naar je geluisterd wordt. Er zijn vele factoren die je status bepalen, bijvoorbeeld hoeveel netwerk je hebt, of je man of vrouw bent, je kennis en ervaring, etc. Daar zijn we ons meestal maar gedeeltelijk van bewust. Je status wordt…

Meer weten »

Workshop: Basis ondersteuning medezeggenschap

16 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol…

Meer weten »

Workshop vaardigheden: Persoonlijke coachvaardigheden

16 september | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Deze module bestaat uit een workshop van twee dagen die wordt gegeven op maandag 16 september en maandag 14 oktober 2019.De adviseur OR treedt regelmatig op als coach en/of sparring partner van de voorzitter, het dagelijks bestuur, individuele leden van de Ondernemingsraad, de HR-adviseur of de bestuurder. Of het nu gaat om coaching met betrekking tot de aansturing van het team, wegwijs maken in het OR-werk of conflicthantering, aanpak van een adviestraject, de adviseur medezeggenschap is meestal dé persoon waar…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen