Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Search and Views Navigation

januari 2020

Na-Tafelen: Hoe gaan vakbonden en ondernemingsraden in de toekomst samenwerken?

29 januari | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Hoe gaan vakbonden en ondernemingsraden in de toekomst samenwerken?   Kunnen vakbonden toegevoegde waarde hebben in de huidige arbeidsmarkt met razendsnel veranderende arbeidsrelaties? De organisatiegraad in Nederland is nog nooit zo laag geweest en steeds vaker sluiten organisaties cao’s af met ondernemingsraden. Is dit wel wenselijk. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden? Hierover gaan we in gesprek met Martin Pikaart en Michelle Rijntjes, beiden bestuursleden van het Alternatief voor Vakbond.Michelle Rijntjes is jurist en voormalig ambtelijk…

Meer weten »

Webinar: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

31 januari | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Op 1 januari 2020 gebeurt het. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt dan in werking. Dat betekent dat een grote groep ambtenaren werknemer wordt. Deze ‘genormaliseerde’ ambtenaren werken per 1 januari 2020 op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht is vanaf dat moment op hen van toepassing, naast de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017. Een cao kan de rechtspositieregeling vervangen. Het civiele procesrecht gaat gelden, in plaats van het bestuursrecht. De arbeidsverhouding van deze groep ambtenaren wordt namelijk zoveel mogelijk gelijk getrokken…

Meer weten »

februari 2020

Training methodieken: Opzetten en inrichten van vergaderingen

3 februari | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Er gaat te veel tijd verloren met inefficiënte en niet effectieve vergaderingen. Hoe zorg je dat je het beste resultaat uit een vergadering krijgt? Een OR-coördinator stelt de agenda op van de ondernemingsraad en kiest voor elk agendapunt de ideale vergadervorm. Daarnaast is het niet altijd mogelijk fysiek bij elkaar te komen. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel digitale mogelijkheden om toch op afstand met elkaar af te stemmen. In de module vergadertechnieken ga je aan de slag met de verschillende…

Meer weten »

Training methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

10 februari | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden. Ondernemingsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een eigen vergaderstijl en de ene voorzitter is de andere niet. Hoe kun je als OR-assistent rekening houden met deze verschillende factoren en er toch voor zorgen dat een vergadering effectief en efficiënt verloopt?Tijdens de module Inleiding vergadertechnieken leer je je welk doel de vergadering heeft…

Meer weten »

maart 2020

Training: Medezeggenschap op strategisch niveau

2 maart | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

We leven in een tijdperk waar snelle ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie hun invloed op de bedrijven, gezondheidszorg en overheid laten gelden. Dit vraagt van organisaties dat ze snelle en daadkrachtige besluiten in een strategisch context moeten nemen. Als gevolg hiervan zal de Ondernemingsraad ook slagvaardig, zorgvuldig en strategisch moeten opereren. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de adviseur OR/ambtelijke secretaris als regisseur van het strategisch proces binnen de ondernemingsraad.Om de kwaliteit van dit proces te vergroten is het…

Meer weten »

Training methodieken: Inleiding teams en rollen

2 maart | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

Na-Tafelen: Innovatieve en effectieve achterbancommunicatie

4 maart | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Leuke, effectieve en innovatieve manieren om de achterbancommunicatie voor de ondernemingsraad te optimaliseren   Een ondernemingsraad is een vertegenwoordigd orgaan, daarom is het belangrijk dat er een goede relatie bestaat met de achterban. Als ondernemingsraad wil je graag dat alle medewerkers weten wat de ondernemingsraad doet en hoe hij/zij de ondernemingsraad kan bereiken. Toch blijft communicatie vaak een grote uitdaging. Er wordt van alles georganiseerd; inloopspreekuren, nieuwsbrieven, borrels, achterbanbijeenkomsten... het is te veel om op te noemen, maar vaak met…

Meer weten »

Training: Basis ondersteuning medezeggenschap

10 maart | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Je wilt aan de slag als ambtelijk secretaris medezeggenschap. Dan is inzicht in de rol en positie van de ambtelijk secretaris en medezeggenschap (in het bijzonder van de ondernemingsraad) in de organisatie van essentieel belang. Als OR-assistent, OR-coördinator of Adviseur OR vervul je een centrale rol binnen de medezeggenschap van de organisatie. De werkzaamheden van de ambtelijk secretaris kunnen variëren van secretariële ondersteuning de ondernemingsraad tot het adviseren van de medezeggenschap. Dat vraagt een goed begrip van je eigen rol…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad en Corona

20 maart | 11:00 - 12:00
Webinar Online

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij de gevolgen van de Corona virus uitbraak? De wet geeft niet aan dat de rechten van de ondernemingsraad aan de kant kunnen worden gezet bij een noodscenario. De bestuurder zal dus nog steeds het normale advies- of instemmingstraject moeten doorlopen. Op vrijdag 20 maart a.s. houden we een extra ingelaste webinar over dit onderwerp. Stefan Jansen van de Voort advocaten geeft een toelichting en gaat hij in op al jullie vragen. Meld je aan…

Meer weten »

april 2020

Training: Wet en regelgeving in de praktijk

6 april | 09:30 - 12:30
Online hoorcollege Nederland + Google Maps

Organisatieveranderingen zijn blijvend en de organisatiestructuren worden complexer met buitenlandse ‘moeders’. Deze aspecten brengen steeds meer complexe juridische aspecten met zich mee die van invloed zijn op de medezeggenschap. Als adviseur medezeggenschap moet niet alleen je juridische kennis actueel zijn. Je bent ook in staat deze te vertalen naar de medezeggenschap en om te zetten in praktische adviezen voor de bestuurder, OR, HR en andere stakeholders. In deze training combineer je jouw juridische kennis met een praktische invulling. Je bent…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen