Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

maart 2020

Na-Tafelen: Innovatieve en effectieve achterbancommunicatie

4 maart | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Leuke, effectieve en innovatieve manieren om de achterbancommunicatie voor de ondernemingsraad te optimaliseren   Een ondernemingsraad is een vertegenwoordigd orgaan, daarom is het belangrijk dat er een goede relatie bestaat met de achterban. Als ondernemingsraad wil je graag dat alle medewerkers weten wat de ondernemingsraad doet en hoe hij/zij de ondernemingsraad kan bereiken. Toch blijft communicatie vaak een grote uitdaging. Er wordt van alles georganiseerd; inloopspreekuren, nieuwsbrieven, borrels, achterbanbijeenkomsten... het is te veel om op te noemen, maar vaak met…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad en Corona

20 maart | 11:00 - 12:00
Webinar Online

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij de gevolgen van de Corona virus uitbraak? De wet geeft niet aan dat de rechten van de ondernemingsraad aan de kant kunnen worden gezet bij een noodscenario. De bestuurder zal dus nog steeds het normale advies- of instemmingstraject moeten doorlopen. Op vrijdag 20 maart a.s. houden we een extra ingelaste webinar over dit onderwerp. Stefan Jansen van de Voort advocaten geeft een toelichting en gaat hij in op al jullie vragen. Meld je aan…

Meer weten »

april 2020

Webinar: Ondernemingsraad en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

8 april | 11:00 - 12:00

Op 1 april 2020 is de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW-regeling)gepubliceerd. Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV)  en moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden.  De ondernemingsraad moet voor deze aanvraag geïnformeerd worden.Welke stappen moeten genomen worden? Wat is de rol van de ondernemingsraad? Waar moet de ondernemingsraad op letten? Allemaal vragen die tijdens het eerste half…

Meer weten »

Webinar: de ondernemingsraad als onderhandelpartner

17 april | 11:00 - 12:00
Webinar Online

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden binnen een onderneming. Sterker nog, de plaats van de vakbonden aan de onderhandelingstafel wordt steeds vaker ingenomen door ondernemingsraden. Het grote voordeel hiervan is dat er sprake is van maatwerk. De arbeidsvoorwaarden zijn dan specifiek gericht op de eigen onderneming en de daarin werkzame werknemers. Maar de ondernemingsraad kan wel in een spagaat terecht komen, omdat hij niet alleen de belangen van de medewerkers behartigt, maar ook…

Meer weten »

mei 2020

Training: Inleiding communicatie binnen de OR

12 mei | 09:00 - 12:30
Online training Nederland

Voor de ondernemingsraad is communicatie onmisbaar en nodig om de regie te houden op de medezeggenschap in een organisatie. Met een frisse en goede communicatie kan de ondernemingsraad echt het verschil maken en een bijdrage leveren aan een geslaagde samenwerking tussen de OR-leden, met de bestuurder en de medewerkers (achterban). Nieuwe plannen of veranderingen kunnen immers alleen succesvol worden doorgevoerd als er draagvlak is. Als OR-assistent vertaal je acties en besluiten van de ondernemingsraad naar de medewerkers. Tegelijkertijd heb je…

Meer weten »

juni 2020

Training methodieken: Teamcoaching

15 juni | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Als adviseur OR sta je in een prima positie om een Ondernemingsraad te faciliteren in professionalisering en optimalisering van de samenwerking. Een OR voldoet aan de criteria van een hoog complex team. De mate van invloed en draagvlak die de OR heeft in de organisatie hangt voor een heel groot deel af van de geloofwaardigheid die ze verdienen. Enerzijds door de manier van samenwerken, anderzijds door de snelheid en kwaliteit waarmee de OR waarde toevoegt. Het creëren van een Hoog Presterend Team…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad bereid je voor op reorganisatie

26 juni | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Aan het begin van de coronacrisis werden werknemers en ondernemingsraden overspoeld met wijzigingen en nieuwe regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (veiligheid op de werkvloer, thuiswerken), maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden (snel vakantie opnemen). Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators, is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij ziet nu de volgende fase van de coronacrisis op organisaties afkomen: Afschalen flexibele schil en stoppen aannemen nieuw personeel Geen bonussen of lagere bonussen Bevriezen lonen en verlagen…

Meer weten »

Training methodieken: Efficiënt en effectief vergaderen

29 juni | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps
€245

Vergaderen is een essentiële activiteit voor ondernemingsraden. Ondernemingsraden besteden hier dan ook veel tijd aan. Vergaderen kan op vele manieren en iedere vergadering of agendapunt kan een ander doel hebben. Individuele deelnemers hebben allemaal een eigen vergaderstijl en de ene voorzitter is de andere niet. Hoe kun je als OR-assistent rekening houden met deze verschillende factoren en er toch voor zorgen dat een vergadering effectief en efficiënt verloopt?Tijdens de module Inleiding vergadertechnieken leer je je welk doel de vergadering heeft…

Meer weten »

juli 2020

Training methodieken: Gestructureerd informatie verwerken

2 juli | 09:00 - 13:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De onderwerpen die het medezeggenschapsorgaan (MZO) behandelt kunnen breed en complex zijn. Als OR-assistent ben je een ondersteuner en houd je je in mindere mate bezig met de inhoud van deze onderwerpen, toch heeft het grote meerwaarde om er wel enige kennis van te nemen. Wanneer je een vergadering notuleert, gaat het je nu eenmaal makkelijker af als je op hoofdlijnen weet waar het gesprek over gaat. Ook helpt het als je de opbouw van de betreffende adviesaanvraag of het…

Meer weten »

Training: Organisatie van OR-communicatie

3 juli | 09:00 - 17:00
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

De ondernemingsraad heeft de plicht de bestuurder en de medewerkers te informeren. Bovendien is het van essentieel belang dat een ondernemingsraad weet wat er leeft in de organisatie. De OR-coördinator heeft tal van moderne communicatiemiddelen ter beschikking om de contacten met en tussen de leden van de ondernemingsraad, de organisatie en de bestuurder te onderhouden. Je leert hoe je deze planmatig inzet. In de training Organisatie van OR-communicatie leer je op welke wijze je een effectieve en efficiënte communicatiestrategie kunt…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen