Laden Evenementen

Afgelopen Evenementen

Evenementen Zoeken en weergeven navigatie

januari 2020

Na-Tafelen: Hoe gaan vakbonden en ondernemingsraden in de toekomst samenwerken?

29 januari 2020 | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Hoe gaan vakbonden en ondernemingsraden in de toekomst samenwerken?   Kunnen vakbonden toegevoegde waarde hebben in de huidige arbeidsmarkt met razendsnel veranderende arbeidsrelaties? De organisatiegraad in Nederland is nog nooit zo laag geweest en steeds vaker sluiten organisaties cao’s af met ondernemingsraden. Is dit wel wenselijk. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen vakbonden en ondernemingsraden? Hierover gaan we in gesprek met Martin Pikaart en Michelle Rijntjes, beiden bestuursleden van het Alternatief voor Vakbond.Michelle Rijntjes is jurist en voormalig ambtelijk…

Meer weten »

Webinar: Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

31 januari 2020 | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Op 1 januari 2020 gebeurt het. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren treedt dan in werking. Dat betekent dat een grote groep ambtenaren werknemer wordt. Deze ‘genormaliseerde’ ambtenaren werken per 1 januari 2020 op basis van een arbeidsovereenkomst. Het arbeidsrecht is vanaf dat moment op hen van toepassing, naast de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017. Een cao kan de rechtspositieregeling vervangen. Het civiele procesrecht gaat gelden, in plaats van het bestuursrecht. De arbeidsverhouding van deze groep ambtenaren wordt namelijk zoveel mogelijk gelijk getrokken…

Meer weten »

maart 2020

Na-Tafelen: Innovatieve en effectieve achterbancommunicatie

4 maart 2020 | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Leuke, effectieve en innovatieve manieren om de achterbancommunicatie voor de ondernemingsraad te optimaliseren   Een ondernemingsraad is een vertegenwoordigd orgaan, daarom is het belangrijk dat er een goede relatie bestaat met de achterban. Als ondernemingsraad wil je graag dat alle medewerkers weten wat de ondernemingsraad doet en hoe hij/zij de ondernemingsraad kan bereiken. Toch blijft communicatie vaak een grote uitdaging. Er wordt van alles georganiseerd; inloopspreekuren, nieuwsbrieven, borrels, achterbanbijeenkomsten... het is te veel om op te noemen, maar vaak met…

Meer weten »

Webinar: Ondernemingsraad en Corona

20 maart 2020 | 11:00 - 12:00
Webinar Online

Welke rol heeft de ondernemingsraad bij de gevolgen van de Corona virus uitbraak? De wet geeft niet aan dat de rechten van de ondernemingsraad aan de kant kunnen worden gezet bij een noodscenario. De bestuurder zal dus nog steeds het normale advies- of instemmingstraject moeten doorlopen. Op vrijdag 20 maart a.s. houden we een extra ingelaste webinar over dit onderwerp. Stefan Jansen van de Voort advocaten geeft een toelichting en gaat hij in op al jullie vragen. Meld je aan…

Meer weten »

april 2020

Webinar: Ondernemingsraad en de Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW-regeling)

8 april 2020 | 11:00 - 12:00

Op 1 april 2020 is de nieuwe tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (de NOW-regeling)gepubliceerd. Om banen en inkomens te beschermen biedt de overheid een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemingen die omzetverlies lijden door de coronacrisis. De NOW-regeling vervangt de werktijdverkorting (WTV)  en moet zoveel mogelijk werknemers aan het werk houden.  De ondernemingsraad moet voor deze aanvraag geïnformeerd worden.Welke stappen moeten genomen worden? Wat is de rol van de ondernemingsraad? Waar moet de ondernemingsraad op letten? Allemaal vragen die tijdens het eerste half…

Meer weten »

Webinar: de ondernemingsraad als onderhandelpartner

17 april 2020 | 11:00 - 12:00
Webinar Online

De ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming en wijziging van arbeidsvoorwaarden binnen een onderneming. Sterker nog, de plaats van de vakbonden aan de onderhandelingstafel wordt steeds vaker ingenomen door ondernemingsraden. Het grote voordeel hiervan is dat er sprake is van maatwerk. De arbeidsvoorwaarden zijn dan specifiek gericht op de eigen onderneming en de daarin werkzame werknemers. Maar de ondernemingsraad kan wel in een spagaat terecht komen, omdat hij niet alleen de belangen van de medewerkers behartigt, maar ook…

Meer weten »

juni 2020

Webinar: Ondernemingsraad bereid je voor op reorganisatie

26 juni 2020 | 10:00 - 11:00
Webinar Online

Aan het begin van de coronacrisis werden werknemers en ondernemingsraden overspoeld met wijzigingen en nieuwe regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden (veiligheid op de werkvloer, thuiswerken), maar ook op het gebied van arbeidsvoorwaarden (snel vakantie opnemen). Stefan Jansen, advocaat bij De Voort Advocaten | Mediators, is gespecialiseerd in arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Hij ziet nu de volgende fase van de coronacrisis op organisaties afkomen: Afschalen flexibele schil en stoppen aannemen nieuw personeel Geen bonussen of lagere bonussen Bevriezen lonen en verlagen…

Meer weten »

Training: Inleiding teams en rollen

30 juni 2020 | 09:00 - 12:30
Accomodatie Domstad, Koningsbergerstraat 9
Utrecht, 3531 AJ Nederland
+ Google Maps

Een ondernemingsraad bestaat meestal uit personen van verschillende lagen uit de organisatie. Dat brengt ook verschillende persoonlijkheden en belangen met zich mee. Het is niet vanzelfsprekend dat een groep mensen ook meteen een harmonieus team is. Een sterk team creëert waarde. OR-leden die goed kunnen samenwerken leveren betere resultaten op en zijn ook persoonlijk meer gemotiveerd. Hoe zorg je dan het team in optimaal evenwicht is, goed met elkaar kan samenwerken en succesvol is?De module Inleiding teams en rollen gaat…

Meer weten »

september 2020

Na-Tafalen: Professioneel adviseren

23 september 2020 | 19:00 - 21:30
Brasserie de Zalm, Markt 34
Gouda, 2801 JJ Nederland
+ Google Maps

Professioneel adviseren   Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op de adviserende rol van de ambtelijk secretaris. Een professioneel advies (gevraagd of ongevraagd) vraagt naast inhoudelijke kennis vooral om inzicht in het adviesproces en de rol en positie van de adviseur. Een goede samenwerkingsrelatie en vertrouwensband met alle betrokken partijen is daarbij van essentieel belang. In deze Na-Tafelen geeft Menno Spaan je inzicht in de rol, positie en benodigde persoonlijke kwaliteiten in het adviesproces. Hij laat je zien hoe…

Meer weten »

Webinar: De ondernemingsraad en het adviestraject

25 september 2020 | 10:00 - 11:00
Webinar Online

De ondernemingsraad heeft op grond van artikel 25 WOR een adviesrecht over belangrijke bedrijfsorganisatorische besluiten, zoals organisatiewijzigingen of bedrijfsovernames. Het adviesrecht is één van de belangrijkste rechten van de ondernemingsraad. Advies klinkt misschien vrijblijvend, maar dat is het niet: de ondernemer mag een advies van de ondernemingsraad niet zomaar naast zich neerleggen. Dat betekent ook dat de ondernemingsraad via zijn adviesrecht grote invloed kan uitoefenen.  In dit webinar praten Joost van Mierlo en Manouk Milbou u bij over het adviesrecht:…

Meer weten »
+ Exporteer Evenementen