FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Financiën

Er zijn een paar dingen zeker in het leven. En een van die zekerheden is dat mensen (wie dan ook) het moeilijk vinden te praten over geld. In dit geval vinden directies het lastig omdat cijfers vaak ook een reflectie zijn van hun functioneren. En wat als het bij de concurrent terecht komt? En wat doet het met de medewerkers als iedereen maar alles kan inzien? In de kern moet een ondernemingsraad in alle openheid zijn werk kunnen doen. Soms is het nuttig om ook onder vertrouwelijkheid informatie in te zien. Artikel 31 en artikel 31a WOR zijn in ieder geval helder. Alle financiële gegevens die noodzakelijk zijn om je OR-werk te kunnen uitvoeren, kan opgevraagd worden. Dat dit onder geheimhouding wordt verstrekt, is in beginsel niet vreemd. Informatie geheimhouden voor de ondernemingsraad, kan echter niet. Zo is er jurisprudentie dat zelf beursgevoelige informatie met de ondernemingsraad gewoon gedeeld kan worden.

Category: Financiën

Om te kunnen ondernemen, heeft een organisatie geld nodig. Dat kan eigen geld zijn (eigen vermogen), van de aandeelhouders of van een vereniging. Dit kan ook geleend geld zijn (vreemd vermogen) van een bank of verzekeringsmaatschappij. Vaak wordt de financiering van een onderneming één keer geregeld en daarna niet meer naar gekeken. De onderneming kan echter veel winstgevender zijn dan een aantal jaren geleden, of meer eigen vermogen hebben. Of er zijn een aantal overnames, reorganisaties of herstructureringen geweest. Dan is het goed opnieuw te kijken naar alle gelden (zowel leningen als eigen vermogen). Herfinancieren betekent dan….zoeken naar de meest gunstige financiering van je onderneming. Voorbeeld: als je een huis hebt gekocht, dan kijk je toch regelmatig over de hypotheek nog steeds het meest voordelig is? Kan de rente omlaag? Is het huis meer waard geworden en kan daarom de risico-opslag bij de rente ervan af? Een herfinanciering is adviesplichtig en voor een ondernemingsraad belangrijk om naar te kijken. Het gaat dan vooral om te kijken naar de impact op de winstgevendheid alsmede de risico’s die zich kunnen voordoen en de zekerheden die gevraagd worden. En last but not least…wat zijn de voorwaarden die de verstrekkers van de lening stellen?

Category: Financiën

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke geldstromen in en uit de organisatie. Waar komt het geld vandaan en waar wordt daadwerkelijk geld aan besteed? Hiermee kun je goed in de gaten houden of je voldoende gelden hebt (liquiditeiten) om te blijven functioneren. Een winst-en-verliesrekening is ook interessant maar geeft een ander inzicht. Hier wordt inzicht gegeven in de winstgevendheid van je product dat je verkoopt of je dienst die je levert. Oftewel, als je iets verkoopt, kijkt je naar alle kosten die gemaakt zijn. Vervolgens is hetgeen over blijft je rendement (een winst of verlies). Kosten zijn echter niet altijd directe geldstromen. Een voorbeeld: afschrijvingen zijn wel kosten maar is geen daadwerkelijk geld. Oftewel, beide overzichten zijn interessant, ze geven echter alleen een ander inzicht. Het ene overzicht gaat of het werkelijke geld en het andere overzicht geeft inzicht in de vraag of de organisatie diensten verleent of producten verkoopt waarbij een marge gemaakt wordt (winstgevendheid). Naast deze twee overzichten wordt vaak ook de Balans genoemd als een derde informatie bron om te kijken naar de financiële gezondheid van een organisatie.

Category: Financiën

Nee, en dat is ook niet gewenst. Dat de directie vraagt om een begroting, kan een vorm van professionalisering zijn. Een begroting is een verwachting voor het komend jaar van hetgeen de ondernemingsraad wilt gaan uitgeven. Een budget is taakstellend, oftewel, meer uitgeven mag niet. Natuurlijk kun je best een begroting opstellen met in het achterhoofd wat afgelopen jaren is uitgegeven en wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Dat is voor de directie handig om een organisatiebegroting te maken. Met een budget moet je echter uitkijken. Als er plotseling een groot verandertraject aankomt en je hebt een budget afgestemd voor overleg of het inhuren van een externe, zou het best kunnen dat je daar dan niet mee uitkomt.

Category: Financiën

Het jaarverslag is een extern verslag en wordt gemaakt voor externe partijen. De management informatie is veelal bedoeld voor de interne belanghebbenden. Deze partijen hebben andere vragen en willen andere inzichten. Daarbij komt dat het externe verslag (het jaarverslag) moet voldoen aan wettelijke bepalen, terwijl het interne verslag vorm vrij is. De cijfers kunnen daarom zeker afwijken. Het is daarom voor de ondernemingsraad ook van belang de twee verslagen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Achteruit kijken (het jaarverslag) en een mening vormen over hoe je het gedaan hebt. Of je kijkt naar het heden (management informatie). Deze informatie is bedoeld om te monitoren of je op de goede weg zit…op begroting of budget.

Category: Financiën

Zeker is het nuttig deze op te vragen. Sterker nog, een goed functionerende ondernemingsraad kan niet zonder. In de management letter beschrijft de (controlerende) accountant wat zij/hij allemaal tegenkomt bij zijn controle proces. Wat zijn de risico’s, waar moet de directie nog op letten, wat gaat er bijvoorbeeld qua wetgeving wijzigen en is nog niet doorgevoerd? Oftewel, juist de risico’s en de zorgen die de accountant heeft, staan hierin. Juist daarom wil je hem zien. Aan de andere kant kan de letter ook bestaan uit alleen maar details en technische financiële zaken. Maar het is aan de ondernemingsraad om te bepalen of het relevant was of niet. En volgens artikel 31a  Wet op de Ondernemingsraden kan je de management letter ook gewoon opvragen.

Category: Financiën

Load More

STEL HIER UW VRAAG
  • Graag invullen zodat wij u kunnen bereiken voor aanvullende informatie op uw vraag
  • Kruis hier aan onder welke categorie uw vraag valt.
ONZE ADVISEURS
Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht bij Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.
Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden. Sterk in samenwerking en mensen enthousiasmeren en coachen.

Wim werkt bij Edmond Halley Pensioenadviseurs

Rob Latten

Rob Latten

Rob Latten is al 20 jaar werkzaam in het strategische en financiële gebied. In de rol van medewerker, manager, trainer en adviseur. Rob is als senior lecturer verbonden aan de Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam en verzorgt lessen op het gebied van strategie, financiën en verandermanagement. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf  (De VerandermotOR) dat gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en veranderprocessen op het gebied van strategie en financiën. In 2016 is zijn geheel herziene versie van zijn boek “Ondernemingsraad voor dummies”, geschreven met diverse gerenommeerde vakgenoten, verschenen. Ook het boek “OR en Financiën” is mede van zijn hand. Rob geeft regelmatig lezingen, webinars en workshops over het thema.