FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Pensioen

Ja, dat is mogelijk. En noodzakelijk. Pensioen is (uitgesteld) loon. Als dat wijzigt heeft een medewerker het recht om te weten hoeveel het precies wijzigt. In alle gevallen kan de waarde van het (uitgestelde) loon berekend worden. Dit geeft inzicht in de benodigde compensatie.

Category: Pensioen

Ja. Dit vloeit voort uit de WOR art. 27 lid 2 . … “Hij (de ondernemer) verstrekt daarbij een overzicht van de beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het besluit naar te verwachten valt voor de in de onderneming werkzame personen zal hebben.”

Category: Pensioen

Comment on this FAQ

Om een indicatie van het effect van de wijziging te krijgen kan er in eerste instantie met maatmannen gerekend worden. Om een zuiver beeld te krijgen dienen alle medewerkers doorgerekend te worden.

Category: Pensioen

Dat verschilt per pensioenregeling. Op mijnpensioenoverzicht staan al jouw opgebouwde pensioenaanspraken in één overzicht. Daar zie je ook precies op welke leeftijd het pensioen tot uitkering komt.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Dat is mogelijk. Als de levensverwachting blijft stijgen, stijgt de pensioenleeftijd mee. Als de levensverwachting gelijk blijft, blijft ook de pensioenleeftijd gelijk. Zo staat het nu in de wet.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Nee maar ook geen verslechtering. Omdat de premie-inleg gelijk blijft, bouw je evenveel pensioenkapitaal op.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Nee. Als alleen de pensioenleeftijd naar 68 jaar verschuift en de opbouw gelijk blijft, is dit een verslechtering van je pensioenopbouw. Er wordt wel evenveel pensioen opgebouwd maar daarvoor moet je wel een jaar langer werken

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Ja, je kunt je pensioeningangsdatum afstemmen op je AOW-ingangsdatum. Andersom kan niet. De AOW-datum staat vast, de pensioendatum kun je verschuiven.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Ja. In vrijwel alle pensioenregelingen is het mogelijk om het pensioen eerder of later in te laten gaan. AOW kan niet verschoven worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Dat is wel verstandig. In de praktijk blijkt dat ook bij bestuurders, niet altijd duidelijk is welke gevolgen de aanpassing van de pensioenregeling met zich meebrengt. Regelmatig ontbreekt essentiële informatie in de instemmingsaanvraag waardoor de ondernemingsraad niet in staat is om een afgewogen oordeel te vormen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Ja. Pensioen is een belangrijk onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Die mag niet zomaar eenzijdig gewijzigd worden. In alle bij ons bekende zaken wordt de achteruitgang -in goed overleg met de bestuurder- gecompenseerd.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Als er wel instemmingsrecht is maar er is geen instemmingsverzoek bij de ondernemingsraad neergelegd kan de ondernemingsraad nietigheid van het besluit inroepen. Dit moet schriftelijk en binnen 1 maand nadat het besluit kenbaar gemaakt is of de ondernemingsraad van het besluit kennis heeft genomen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Een verslechtering. Voor de werkgever levert dit een besparing op. Ja. In vrijwel alle gevallen kan de achteruitgang gecompenseerd worden binnen de pensioenregeling.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Nee. Het is toegestaan om de pensioenleeftijd op 67 jaar te laten staan. Wel dient de pensioenregeling te voldoen aan het fiscaal kader wat aansluit bij een pensioenleeftijd van 67 jaar. Als de huidige pensioenregeling daarbinnen past, hoeft er niet perse iets gewijzigd te worden.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Ja. Het betreft een wijziging van de pensioenovereenkomst. Het maakt niet uit of de wijziging het gevolg is van een wettelijke of vrijwillige aanpassing.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.

Category: Pensioen

Load More

STEL HIER UW VRAAG
  • Graag invullen zodat wij u kunnen bereiken voor aanvullende informatie op uw vraag
  • Kruis hier aan onder welke categorie uw vraag valt.
ONZE ADVISEURS
Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht bij Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.
Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden. Sterk in samenwerking en mensen enthousiasmeren en coachen.

Wim werkt bij Edmond Halley Pensioenadviseurs

Rob Latten

Rob Latten

Rob Latten is al 20 jaar werkzaam in het strategische en financiële gebied. In de rol van medewerker, manager, trainer en adviseur. Rob is als senior lecturer verbonden aan de Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam en verzorgt lessen op het gebied van strategie, financiën en verandermanagement. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf  (De VerandermotOR) dat gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en veranderprocessen op het gebied van strategie en financiën. In 2016 is zijn geheel herziene versie van zijn boek “Ondernemingsraad voor dummies”, geschreven met diverse gerenommeerde vakgenoten, verschenen. Ook het boek “OR en Financiën” is mede van zijn hand. Rob geeft regelmatig lezingen, webinars en workshops over het thema.