FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Verslaglegging - werkwijze

Dat zou kunnen. Ligt er aan of en hoe de ondernemingsraad de stukken “openbaar” publiceert. De achterban kan dat niet beoordelen welke onderwerpen wel of niet met derden kunnen worden gedeeld. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om te bepalen wat wel en niet doorgestuurd kan worden. Criterium daarbij is of iets onder de geheimhouding valt of niet. Zolang het niet geheim is kan de informatie worden gedeeld. De OR bepaalt daarbij hoe de informatie wordt gedeeld. Bijvoorbeeld gekleurd of niet, of juist meer neutraal.

Een vakbondsfunctionaris in deze een derde partij is. Dit houdt in dat een ondernemingsraad niet zomaar zijn notulen door kan sturen. In de notulen kunnen best onderwerpen in staan die onder de geheimhouding van de ondernemingsraad vallen. De achterban heeft recht op zowel de verslagen van de vergadering van de ondernemingsraad als de verslagen van de overlegvergadering.
Artikel 14 Wet op de ondernemingsraden (WOR) regelt dat de ondernemingsraad in zijn reglement het bekendmaken van de verslagen van de OR-vergadering en het OR-jaarverslag aan de achterban kan regelen.
In artikel 23a WOR staat dat ondernemer en ondernemingsraad gezamenlijk afspreken hoe en wanneer de agenda én het verslag van de overlegvergadering bekend worden gemaakt aan de achterban. Hier kunnen dus korte samenvatting volstaan. Er is in ieder geval geen recht die buitenstaanders recht geeft op het integraal inzien van de verslagen.

Load More

STEL HIER UW VRAAG
  • Graag invullen zodat wij u kunnen bereiken voor aanvullende informatie op uw vraag
  • Kruis hier aan onder welke categorie uw vraag valt.
ONZE ADVISEURS
Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat Medezeggenschaps- en arbeidsrecht bij Advocatenkantoor De Voort Advocaten | Mediators en expert op snijvlak van medezeggenschap en ondernemingsrecht. Met name fusies, overnames en financieringen. Docent aan Tilburg University. Tevens actief op sportrecht en zorgrecht. Schreef het Handboek voor Cliëntenraden. Studeerde cum laude af voor specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij is tevens bestuurslid bij de BVMP.
Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden. Sterk in samenwerking en mensen enthousiasmeren en coachen.

Wim werkt bij Edmond Halley Pensioenadviseurs

Rob Latten

Rob Latten

Rob Latten is al 20 jaar werkzaam in het strategische en financiële gebied. In de rol van medewerker, manager, trainer en adviseur. Rob is als senior lecturer verbonden aan de Rotterdam Business School, onderdeel van de Hogeschool Rotterdam en verzorgt lessen op het gebied van strategie, financiën en verandermanagement. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf  (De VerandermotOR) dat gespecialiseerd is in het adviseren en begeleiden van ondernemingsraden bij fusies, reorganisaties en veranderprocessen op het gebied van strategie en financiën. In 2016 is zijn geheel herziene versie van zijn boek “Ondernemingsraad voor dummies”, geschreven met diverse gerenommeerde vakgenoten, verschenen. Ook het boek “OR en Financiën” is mede van zijn hand. Rob geeft regelmatig lezingen, webinars en workshops over het thema.