Pensioen is alles behalve saai. En ingewikkeld is het ook niet meer, straks. Maar voordat het straks is, nog even scherp blijven. Elke ondernemingsraad krijgt te maken met het pensioenakkoord. Er zijn een paar dingen die je moet weten. Ben je benieuwd naar de belangrijkste onderdelen uit het akkoord dan kun je die hier lezen.

Als afspraken over pensioen op het niveau van sociale partners gemaakt worden hoef je niets te doen, toch?

Over de uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de premie-inleg, het ambitieniveau van de regeling en bijdrage van werknemers, heeft een ondernemingsraad in beginsel niets te zeggen. Maar over onderdelen die niet uitputtend zijn beschreven door sociale partners heeft de OR wel iets te zeggen. Denk bijvoorbeeld aan pensioenopbouw boven een bepaalde salarisgrens of looncomponenten die wel of niet meetellen voor pensioenopbouw. Ook zijn er verschillende zogeheten “minimum-CAO’s”, waarin bepaalde minimale regels staan waaraan een pensioenregeling moet voldoen. Maar de OR kan veel meer doen, juist wanneer een pensioenregeling wijzigt.

Grijp dit momentum aan om medewerkers actief te betrekken en te informeren

De waardering voor pensioen staat in schril contract met de kosten. Mensen werken gemiddeld één dag per week voor hun pensioen. Maar het pensioenbewustzijn en de betrokkenheid is minimaal. Dat is op zich begrijpelijk; voor de meeste mensen is het een ver van hun bed show. En het is vaak onbegrijpelijk. Alle verbeterde communicatie blijkt weinig te helpen. Dat kan anders.

We staan voor een historische wijziging van ons pensioensysteem. Daarover moet verplicht gecommuniceerd worden. Dit biedt de mogelijkheid voor de OR om pensioencommunicatie op de agenda te zetten.

TIP 1

Maak van de nood een deugd en grijp het moment aan om medewerkers actief te betrekken en te informeren. Stel samen met de bestuurder een meerjarenplan op om medewerkers pensioenbewust te maken.

Veel werk aan de winkel voor bedrijven met een eigen pensioenregeling

Hiermee bedoel ik bedrijven waar wel een pensioenregeling is maar die niet verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Hier heeft de OR instemming bij vaststelling, wijziging of intrekken van een regeling. Het pensioenakkoord betekent een wijziging van de pensioenregeling. Welke impact de wijziging heeft, hangt af van het type regeling die nu geldt.

 Is er een regeling met garanties dan zullen deze garanties alleen nog gelden over het verleden. Onzekerheid is de nieuwe norm. In plaats van een gegarandeerde uitkering bouwt elke medewerker straks een kapitaal op dat wordt belegd. Hoeveel pensioen dit oplevert is vooraf niet precies te zeggen. Er komt een uniforme rekenmethodiek die drie scenario’s laat zien. Een goed-weer, slecht-weer en verwacht scenario. Vergelijk het met een navigatiesysteem. Die geeft een verwachte aankomsttijd weer. Maar gedurende de reis wijzigt de aankomsttijd. Naarmate je dichter bij je eindbestemming komt, klopt je aankomsttijd beter. Zo gaat het ook met het pensioen. Naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt, is het verwachte pensioen nauwkeuriger vast te stellen. Maar alle risico’s liggen wel bij de deelnemer.

TIP 2

Kijk goed welke risico’s er nu zijn en bij wie die nu liggen. Verschuift een risico?
Dan is compensatie bespreekbaar.

Bij een beschikbare premieregeling is de compensatie een uitdaging

Door de overgang gaan oudere medewerkers die nu in een premieregeling zitten er op achteruit.  Onderstaand plaatje illustreert dit.

Gevolgen van het pensioenakkoord zijn ingrijpend – 5 tips voor ondernemingsraden

In dit voorbeeld wordt er voor medewerkers tot 50 jaar meer premie ingelegd in de nieuwe situatie. De nieuwe premie is het gemiddelde van de totale premie, uitgedrukt in een gelijkblijvend percentage. Dit betekent dat er voor ouderen minder premie ingelegd wordt. Maar let op, ook mensen van 35 jaar gaan er naar verwachting al op achteruit. Per medewerker moet bepaald worden wat het effect is van de overgang en moet er een compensatiemodel afgesproken worden.

Is er op dit moment al een beschikbare premieregeling van toepassing dan geldt voor nieuwe medewerkers een vlakke premie. Medewerkers in bestaande regelingen mogen – onder voorwaarden – een stijgende premie houden. In dat geval hoeft er voor bestaande medewerkers geen compensatieregeling te worden getroffen. Immers, zij blijven de bestaande oplopende premie houden. 

TIP 3

Laat de gevolgen van de overgang naar een vlakke premie goed doorrekenen. 

Duurzame inzetbaarheid wordt belangrijker

De beroepsbevolking vergrijst in ramp tempo. De AOW- en pensioenleeftijd zijn gekoppeld aan de levensverwachting. Dit zorgt ervoor dat de AOW- en pensioenleeftijd verder stijgt. Niet iedereen kan of wil doorwerken tot 68 jaar of later. Een van de doelen van het pensioenakkoord is dat pensioen beter aansluit op de arbeidsmarkt. Regelingen voor verlofsparen zijn uitgebreid en het is mogelijk om 10% van het pensioenkapitaal ineens op te nemen, vrij te besteden.

TIP 4

Duurzame inzetbaarheid en pensioen gaan samen. Benut de gelegenheid om duurzame inzetbaarheid op de agenda te zetten. Betrek ook andere arbeidsvoorwaarden. 

 

Ga vroegtijdig aan de slag en wacht niet tot 5 voor 12

Op 1 januari 2026 moeten alle pensioenregelingen aangepast zijn. Dat lijkt nog ver weg. Je kunt ervoor kiezen om niets te doen en te wachten tot 2025. Dat is niet slim. Medewerkers die vanaf nu nieuw in dienst treden krijgen dan nog een oude regeling met stijgende premie. Het hangt van verschillende factoren af of dat de beste oplossing is voor de werkgever. Ook nu is het al mogelijk om pensioen op te bouwen op basis van een gelijkblijvende premie-inleg. Wacht dus niet te lang om het pensioenakkoord op de agenda te zetten.

 

TIP 5

Ga vroegtijdig in gesprek met de bestuurder om verschillende scenario’s te bespreken en stel gezamenlijk een (wettelijk vereist) transitie- en communicatieplan op.

Wil je meer weten over het pensioenakkoord, neem gerust contact op met Edmond Halley.

Wim Hoogendoorn | 06-12633285

Jeroen Tuijp | 06-2797 9555

Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Pensioenadviseur

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden.

Edmond Halley | Pensioenadviesmanagement

Edmond Halley logo