In verband met het vertrek van de huidige ambtelijk secretaris is de ondernemingsraad van eEn internationale organisatie in de geur- en smaakmiddelen industrie met een vestiging in Nederland  (11 leden groot) op zoek naar vervanging. De opdracht in principe structureel voor 10 – 12 uur per week.

Ongeveer de helft van de leden is werkzaam in Barneveld in de productie van smaakstoffen. De overige leden zijn werkzaam in Naarden (hoofdkantoor).
De OR-leden zijn ervaren en hebben een proactieve houding. De ambtelijk secretaris denkt mee, adviseert en pakt de organisatorische- en secretariële taken op. De OR werkt goed samen met de bestuurder.
In december vinden er weer OR-verkiezingen plaats en naar verwachting zal de OR voor de helft vernieuwd worden.

Werkzaamheden

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Verzorging, organisatie en verslaglegging vergaderingen
 • Correspondentie, conceptadviezen opstellen, bulletins etc.
 • Bewaken actie- en besluitenlijsten
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • contactpersoon voor de achterban
 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen
 • in- en externe contactpersoon voor OR-gerelateerde zaken;
 • organisatie en coördinatie OR verkiezingen
 • mede verzorgen introductie van nieuwe OR leden
 • coördinatie de scholingsactiviteiten van de OR(-leden)

Beleidsondersteunende activiteiten

 • bewaakt en ziet toe op naleving van (wettelijke) termijnen en afspraken betreffende de medezeggenschap
 • adviseert ten aanzien van de samenhang tussen de verschillende onderwerpen, prioritering en bewaakt het proces en toetst aan het OR-beleid.
 • voorbereiding en uitvoering van PR activiteiten
 • organiseert OR-verkiezingen;
 • houdt het OR-reglement, instellingsbesluiten en convenanten up-to-date.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst.

Duur

De opdracht is in eerste instantie structureel.

Werkdagen

De vergaderingen vinden plaats op maandag.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Naarden.
Procedure
Sluitingsdatum:
Datum gesprekken:
Startdatum:
Bijzonderheden:

Maandag 21 oktober om 12.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?