Voor een organisatie die het doelgroepenvervoer faciliteert in Rotterdam en omgeving zijn we op zoek naar een ambtelijk secretaris voor de ondersteuning van de ondernemingsraad voor gemiddeld 4-6 uur per week voor een periode van 4 tot 6 maanden.

De ondernemingsraad is net ingesteld en wil graag in de beginfase ondersteuning van een ambtelijk secretaris. Na deze fase zal worden gekeken of en zo ja op welke wijze invulling zal worden gegeven aan de structurele ondersteuning van de ondernemingsraad. Naar verwachting zal de inzet in het begin 6 uur per week zijn en daarna afnemen.

Werkzaamheden

Organisatorische en secretariële werkzaamheden

 • Opzetten van het OR-secretariaat
 • Organisatie, voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen van de ondernemingsraad
 • Verzamelen en verstrekken documentatie en informatie en geeft zo nodig richtlijnen ter zake.
 • (Jaar)planning van de OR- en overlegvergaderingen

Beleidsondersteunende activiteiten

 • Begeleiding bij de uitvoering van de gemaakte afspraken tijdens de OR-training
 • OR-leden inzicht geven in de medezeggenschapsprocessen, begeleiden bij de positionering van de OR, en wegwijs maken in het OR-werk.
 • Procesbegeleiding en advisering bij de inhoudelijke meningsvorming bij de behandeling van onder meer advies- en instemmingsaanvragen.
 • Advies en begeleiding bij het opzetten en uitvoering geven aan de communicatie met de medewerkers (achterban).

Wij zoeken een ambtelijk secretaris met/die:

 • Minimaal HBO werk- en denkniveau; bij voorkeur aangevuld met een vakopleiding AS.
 • Ruime ervaring met het ondersteunen en begeleiden van medezeggenschapsorganen
 • Analytisch vermogen en accuraat
 • Communicatief vaardig is.
 • Ondernemende geest, creatief en initiatiefrijk
 • Goed zelfstandig en in teamverband kan werken.
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

Vooralsnog voor 4 tot 6 maanden

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert doorgaans op vrijdag.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats in Rotterdam.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

maandag 17 februari 2019 om 17.00 uur

Zo snel mogelijk.

Zo snel mogelijk.

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?