De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een handreiking gemaakt voor ondernemingsraden voor het opstellen van een scholingsplan. Goede scholing is belangrijk voor de kwaliteit van de medezeggenschap. Om meer grip op en inzicht in de scholingsbehoefte van de OR te krijgen, adviseert de SER om regelmatig een scholingsplan op te stellen. Door het
opstellen van een scholingsplan is voor zowel de OR-leden als de ondernemer duidelijk welke scholingsbehoefte dan bestaat. De scholing en vorming krijgen op die manier een gestructureerd karakter.

In vijf stappen naar een scholingsplan:

  1. Inventarisatie: Waar staan we en wat willen we?
  2. Kennis en vaardigheden: Wat gaan we scholen?
  3. Hoe?: Hoe kunnen we ons (laten) scholen?
  4. Organisatie: Hoe realiseren we onze scholingsbehoefte?
  5. Evaluatie: Zijn de leerdoelen gehaald?

De commissie bevordering medezeggenschap (CBM) van de SER heeft in de voorbereiding van deze handreiking het veld geraadpleegd, waaronder OR-ondersteuning. Een groep van ervaren ambtelijk secretarissen zijn door het CBM bevraagd over de ervaringen in het werkveld.