In verband met ziekte en re-integratie van de vaste ambtelijk secretaris zoekt de ondernemingsraad een interim ambtelijk secretaris. De organisatie staat aan het begin van een landelijk fusietraject en de ondernemingsraad heeft extra ondersteuning nodig gedurende dit adviestraject. De ondernemingsraad werkt met een extern adviseur, echter heeft behoefte aan een ambtelijk secretaris voor de vastlegging van de afspraken, concipiëren van stukken en voor het overige reguliere werk.
Het is de bedoeling om het aantal uren af te bouwen naarmate de vaste ambtelijk secretaris de werkzaamheden weer oppakt.

Van de interim ambtelijk secretaris wordt verwacht dat hij flexibel kan inspringen, goed organisatorisch onderlegd is, een kei is in vastleggen van vergaderingen en schrijven van brieven en ervaring heeft met adviestrajecten, bij voorkeur fusietrajecten.

Verder omvat jouw functie onder meer de volgende taken:

 • Organisatie en verslaglegging van de vergaderingen
 • Voortgang en bewaking van de processen
 • Adviseren over advies-, instemmings- of informatieplicht van te behandelen onderwerpen;
 • Opstellen van brieven en notities namens de OR op beleidsmatige onderwerpen
 • Ontwikkelingen volgen met betrekking tot wet- en regelgeving en OR-leden hierover informeren.
 • Organiseren en coördineren van de communicatie met de medewerkers (achterban).
 • Fungeren als in- en externe vraagbaak voor OR-gerelateerde zaken.

Wat neem je mee?

 • Tenminste een HBO werk- en denkniveau.
 • Administratief vaardig (o.a. ICT-applicaties)
 • Buiten de kaders kunnen denken en je oordeel uitstellen
 • Omgevingssensitief
 • Uitstekende schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
 • Goede kennis van de Wet op de ondernemingsraden en aanverwante wetten
 • Advies- en coachingsvaardigheden
l

Aanstelling

Zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) via een tussenovereenkomst (Belastingdienst nummer 9015550000-09-2) met OR-ondersteuning.

Duur

Tijdelijk, totdat de vaste ambtelijk secretaris volledig is gere-integreerd. 

Werkdagen

De ondernemingsraad vergadert maandelijks doorgaans op dinsdag of donderdag. Een vergaderschema is beschikbaar.

Locatie

De vergaderingen van de ondernemingsraad vinden plaats Eindhoven.

Procedure

Sluitingsdatum:

Datum gesprekken:

Startdatum:

Bijzonderheden:

Uiterlijk dinsdag 16 juli 2019 om 9.00 uur

Zo snel mogelijk.

In week 30 (week van 22 juli 2019)

Geen.

Interesse in deze opdracht?

Sta je nog niet ingeschreven bij OR-ondersteuning?