KLANTENDAG 2019

Thema: Teamcommunicatie

DATUM

Vrijdag 15 maart 2019

DUUR

Inloop 09.00 uur
Einde 16.30 uur

LOCATIE

KNVB Campus
Woudenbergseweg 56
3707 HX  Zeist

l

INSCHRIJVING

Via inschrijfformulier
tot uiterlijk 1 maart 2019

GASTSPREKER

KEVIN BLOM

 

We hebben voetbalscheidsrechter Kevin Blom uitgenodigd als gastspreker.
Hij is sinds 2003 actief als scheidsrechter betaald voetbal en fluit zowel nationale als internationale voetbalwedstrijden. Naast zijn functie als scheidsrechter is Kevin Blom ook betrokken bij de scheidsrechtersopleiding van de KNVB.

Kevin komt ons vertellen over teamcommunicatie binnen de voetbalwereld en geeft ons daarnaast een inkijk in de Video Assistant Referee en hoe deze nieuwe ‘tool’ het fluiten van wedstrijden heeft beïnvloed. 

WORKSHOPS EN ANDERE ACTIVITEITEN

Teamevaluatie als basis van teamontwikkeling

De teamevaluatie vormt een belangrijk onderdeel van de PDCA-cyclus (Plan, Do, Check en (Re)-Act). Door regelmatig te evalueren op proces en onderlinge relatie neemt de innovatiekracht en effectiviteit van de OR toe. Het is een onmisbaar onderdeel van teamontwikkeling.
Leer hoe je een goede evaluatie kan houden en ervaar de effecten van verschillende werkvormen.

Spreker/trainer: Margo Hendriks

Communicatie in het OR-krachtenveld

Communicatie in het krachtenveld waarbinnen de OR opereert.

Communicatie is een belangrijk goed. Maar wat zegt de WOR erover? En de privacyregelgeving?
Regelmatig komt het voor dat hierover discussie ontstaat. Wat mag wel en wat mag niet? Denk aan het versturen van het sturen van een mail aan alle medewerkers. En hoe moet je dit zien binnen het kader van geheimhouding? En kan je een beroep op doen op de Wet openbaarheid bestuur? Vele vragen die we gezamenlijk gaan bekijken in deze workshop

Spreker: Mr. drs. Steven Jellinghaus

Succesvol gebruik van het Generatiepact

Generatiepact doe je samen.

Het generatiepact als onderdeel van leeftijdsbewust personeelsbeleid. In steeds meer CAO’s is het mogelijk, maar hoe maak je het generatiepact succesvol voor werkgever én werknemers? 

Trainers/Adviseurs: Alieke Doornink en Wim Hoogendoorn 

Pensioen-reglementen-check!

Check Pensioenreglementen

Neem het pensioenreglement mee. De adviseurs van Edmond Halley Pensioenadviseurs nemen het graag even door en geven je advies. 

Adviseurs: Alieke Doornink en Wim Hoogendoorn

Quickscan OR-reglement

Laat je OR-reglement checken

Net als vorig jaar kan je het OR-reglement laten scannen door een jurist van De Voort Advocaten | Mediators. 

Juridisch adviseur / advocaat: De Voort Advocaten | Mediators

De 3 geheimen van een winnaar

Wil jij weten wat de 3 geheimen zijn van een winnaar? Of het nu in de sport is, in het bedrijfsleven of in de OR van beiden… Er zijn 3 succesfactoren aan te wijzen die het verschil maken.

Tijdens deze workshop kom jij erachter wat ze zijn.

We doen een korte en krachtige ervaringsoefening die compleet uit je comfortzone gaat, maar een effect heeft dat je áltijd kunt gebruiken. Voel je als een winnaar, straal als een winnaar.  

Deze workshop is leerzaam, speels én met humor.

Spreker/trainer: Inge van Erp

Help ik ben een teamlid!

Hoe kan je als teamlid functioneren in een team? Samenwerken wordt in deze tijd van netwerken en digitale transformatie steeds belangrijker.

Trainers/Adviseurs: Winfried Bouts en Shirley Mathoera

Overtuigend in gesprek

In deze pitchtraining leer je hoe je jouw idee tijdens een teamoverleg of vergadering kort en krachtig kunt overbrengen. Je werkt aan je houding, stem en non-verbale communicatie. Met deze technieken weet jij hoe je de beslisser kunt overtuigen en hoe je anderen kunt aanzetten tot actie.

Spreker/trainer: Anna Heijker

Regisseur en inspirator van het OR-team

In deze workshop krijg je inzicht in de bijdrage vanuit het DB aan een OR die toegevoegde waarde realiseert.

Eerst maken we gezamenlijk een schets van het werkveld van het DB. Daarna krijg je verschillende tools aangereikt om je bijdrage als DB op een inspirerende en effectieve wijze vorm te geven.

Trainer: Corry Oosterhoorn

Effectief beïnvloeden groepsdynamica

Hoe succesvol een team is, is afhankelijk van een aantal factoren. Onder andere het vertrouwen, de communicatie, het verantwoordelijkheidsgevoel en de betrokkenheid van de OR-leden. Aan de hand van de piramide van Lecioni bespreken we verschillende tools om de groepsdynamiek te beïnvloeden, zodat de OR optimaal kan presteren.

Spreker/trainer: Margo Hendriks

Communicatie versus crommunicatie

Hoewel we denken dat we met elkaar communiceren is het meestal meer crommuniceren. We praten vaak meer tegen elkaar dan met elkaar. Of we praten over elkaar in plaats van met elkaar. Onbewust en onbedoeld luisteren we niet echt naar wát er gezegd wordt, maar interpreteren wat wij horen en nemen dat voor waarheid aan.
Ervaar dat het anders kan!

Spreker/trainer: Michiel van Vliet

Met het OR-team op de foto

Allemaal tegelijk!
Zet de hele OR op de foto!

Check Instemmings-aanvraag Pensioen

Check laatste pensioen instemmingsaanvraag

Neem de instemmingsaanvraag pensioen mee. De adviseurs van Edmond Halley Pensioenadviseurs scannen het graag en geven je advies. 

Adviseurs: Alieke Doornink en Wim Hoogendoorn

Introductie succesvol visualiseren

Beelden worden steeds belangrijker in onze communicatie. Met een tekening kan je een boodschap pakkend vertellen. Je kan het geheugen van een groep verbeelden. Met humoristische illustraties wordt een lastig onderwerp licht verteerbaar. Het helpt je als je ter plekke, snel en vaardig zelf beelden kunt tekenen. Juist voor een groep die misschien te lang en te vaak vergadert en waar behoefte is aan een nieuwe invalshoek.

In deze workshop ga je praktisch aan te slag en leer je om abstracte begrippen of aparte situaties snel en succesvol te visualiseren.

Spreker/trainer: Mark de Koning

Team communicatie met Deep Democracy

In deze workshop maak je kennis met theorie en enkele tools van Deep Democracy (o.a. ijsberg, 4-stappen model en online dialoog), met praktische toepassingen voor OR-leden. Hoe haal je meningen op uit je team? Hoe realiseer je goede communicatie van teams/medewerkers naar OR en andersom?

Trainer/Adviseur: Sandra Bouckaert

Van communiceren met naar participeren van medewerkers

In deze workshop onderzoeken we de mogelijkheden van medewerkersparticipatie bij het OR-werk.

Samen verkennen we de verschillende opties die de OR hiervoor kan inzetten. We bespreken de meerwaarde hiervan. Vervolgens krijg je de nodige praktische handvatten aangereikt en zie je succesvolle praktijkvoorbeelden.

Trainer: Corry Oosterhoorn

Krachtig onderhandelen

Onderhandelen is een vaardigheid die elk OR-lid van pas komt. Met je team, met je bestuurder of directie. In deze workshop leer je hoe je onderhandeltrucs kunt ontmaskeren en zelf de regie in handen houdt. Met deze tools ga je voor de win-win in elke onderhandelsituatie.

Spreker/trainer: Anna Heijker

Feedback of op de bek feeden?

Door het geven van feedback kun je (onbewuste) aspecten van de persoonlijkheid en het gedrag van de ander bespreekbaar maken. Feedback is essentieel bij open en eerlijk met elkaar communiceren. In feite is het een geweldige manier van leren en ontstressen! Toch feeden we vaak meer op de bek dan dat we feedback geven..

Leer het verschil!

Spreker/trainer: Michiel van Vliet

De OR en werkgeluk?!

Werkgeluk is een veel gehoorde term. Maar wat is dat nou eigenlijk? In ieder geval niet de vrijdagmiddag borrel en ook niet het gratis fruit op het werk. Maar wat is het wél? In deze workshop leer je niet alleen de theorie over het werkgeluk. Je krijgt inzicht in de raakvlakken met het OR werk én je krijgt praktische tools aangereikt om met het werkgeluk binnen jullie OR-team aan de slag te gaan. Want werkgelukkige teams presteren nu eenmaal beter, zijn creatiever en gemotiveerder. En dat helpt je als OR om nóg effectiever aan de slag te gaan!

Trainer/adviseur: Sonja Kroeke

Workshop Mindfulness

Mindfulness maakt je bewuster van de momenten waarin je in de hoogste versnelling staat; van de duizend-en-één gedachten die je van hot naar her sturen. Met behulp van oefeningen stelt mindfulness je in staat een pauze te nemen – op de rem te trappen. Door af en toe ‘stil te staan’, neem je een actieve stap in het verbeteren van je gezondheid. Mindfulness helpt je te focussen, reduceert stress en kan meer balans brengen in je leven.

Deze introductieworkshop mindfulness wordt gegeven door Marc Lenten.

Makkelijker digitaal werken voor de OR

Ervaar in deze demo-workshop hoe je als OR makkelijker digitaal kunt werken. Bereik meer met de OR door effectieve samenwerking.

Herken je deze vragen?

 • “Wat is de status van adviesaanvraag ABC?”
 • “Wat is er afgelopen tijd gebeurd voor adviesaanvraag ABC?”
 • “Waar kan ik … vinden?”
 • “Wat hadden we ook al weer afgesproken?”
 • “Het was mij niet helder dat ik die taak zou oppakken”
 • “Hadden we dit een paar vergaderingen geleden niet al besproken?”
 • “Hoe zijn we tot dit advies gekomen?”
 • Het maken van een jaarverslag is een flink karwei

Dan is deze workshop zeker voor jou.

Effectief beïnvloeden als AS en OR-lid

De workshop richt zich op o.a. adviesvaardigheden door anders te beïnvloeden, omgaan met de betrokkenen in het krachtenveld (krachtenveldanalyse), analyseren van (de herkomst van) weerstand bij verandering en bijbehorende strategieën kunnen bepalen.
>>Lees verder

Na de workshop kijk je anders naar jezelf en je mogelijkheden!

Spreker/trainer: Huub Brinkhof

Best Practice Diakonessenhuis

Best Practice Diakonessenhuis
Vernieuwing Medezeggenschap | Omgaan met weerstand

Hoe gaat de ondernemingsraad als team om met veranderingen? En hoe gaan te teamleden om met onzekerheden en weerstand? 

Spreker/trainer: Bob Vermaak | OR-lid: Stephan Hardeman

Coachingsgesprek

Loop je tegen specifieke vraagstukken aan in je rol als ambtelijk secretaris of als OR lid en wil je meer inzicht hoe dit vraagstuk op te lossen? Vraag dan een coachingsgesprek aan.

Coach: Brigitta Bunda

Vraag aan de advocaat

Juridische vraag

Heb je een vraag over (de toepassing van) de Wet op de Ondernemingsraden, Arbowet, Arbeidsrecht etc.?
Boek dan een half uurtje met een jurist en krijg antwoord op al jouw vragen

Juridische adviseur: De Voort Advocaten | Mediators

Individuele foto

Say cheeeese! 
Loop langs bij fotografe Masha en laat een professionele foto maken van jezelf. 
Je ontvangt de foto later per mail. 

DEELNEMENDE TRAINERS EN ADVISEURS

Anna Heijker

Anna Heijker

Trainer

Anna Heijker heeft meer dan tien jaar ervaring als trainer en dagvoorzitter. Ze behaalde de master Nederlands cum laude aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar gestructureerde manier van werken, energie en enthousiasme, maken haar tot een scherpe, sprankelende en toegankelijke trainer.

Bob Vermaak

Bob Vermaak

Trainer / Adviseur

Bob Vermaak (Msc) heeft politicologie gestudeerd en is directeur bij Wiekiesjij. Hij heeft zelf in een ondernemingsraad gezeten (bij FNV Formaat, één van de rechtsvoorgangers van SBI/Formaat). Hij gelooft in het instituut ondernemingsraad. Het is een uniek fenomeen in de wereld. De toekomst van de ondernemingsraad hangt af van de keuzes die nu gemaakt worden. Nemen we de ondernemingsraad serieus of niet? Hij is betrokken bij verschillende initiatieven, zoals de vernieuwingen bij de gemeente Hengelo, Hoorn, V & VN, CBS en ziekenhuizen.

E-democracy

Brigitta Bunda

Brigitta Bunda

Coach

Sinds 1998 ben ik werkzaam voor ondernemingsraden. Het begeleiden en adviseren van ondernemingsraden in hun werkzaamheden en hun ontwikkeling doe ik met veel plezier. Naast de aandacht voor het werk van de OR als team, heb ik ook aandacht voor de ontwikkeling van het OR lid als individu. Wat drijft een OR lid om in de medezeggenschap te gaan, wat wil hij/zij bereiken de komende periode en wat houdt hem of haar tegen? Ik ben er namelijk van overtuigd dat regelmatige persoonlijke coaching van OR leden bijdraagt aan een positieve ontwikkeling van de OR als geheel.

Brigitta Bunda
ondersteuning medezeggenschap

Corry Oosterhoorn

Corry Oosterhoorn

Trainer / adviseur

Corry heeft een brede ervaring als trainer, adviseur, facilitator en auteur. Zij werkt vanuit haar bureau Oosterhoorn Medezeggenschap. Corry ondersteunt OR-en op een toegankelijke manier, inspelend op actuele ontwikkelingen. Zij richt zich specifiek op medezeggenschap bij dynamisch organiseren en medewerkersparticipatie. Zij begeleidt daarnaast OR-en bij het beoordelen van complexe vraagstukken. Haar kracht is motiveren van OR-leden, lastige situaties praktisch benaderen en eenvoudige, werkbare methodieken aanreiken.

Oosterhoorn Medezeggenschap

Huub Brinkhof

Huub Brinkhof

Trainer/adviseur

Huub Brinkhof begeleidt veranderingstrajecten en traint ondernemingsraden voor Haagse Beek organisatieadvies. Hij voelt aan waar het bij mensen knelt en waar mogelijkheden voor verbeteringen liggen. Dit benoemt hij met respect voor de mens met als doel beweging te creëren in de gewenste richting. Hij schakelt op verschillende niveaus in de organisatie, creëert verbinding, spreekt mensen aan op hun verantwoordelijkheid en invloed en zorgt voor het besef dat het mogelijk is om samen een verandering vorm te geven.

Haagse Beek Organisatieadvies

Inge van Erp

Inge van Erp

Trainer / Coach

Inge van Erp werkt onder de naam IngeKleurt als senior trainer & coach en helpt deelnemers te voelen én te laten zien wat ze waard zijn. Wat haar uniek maakt is dat ze werkt aan binnen- én buitenkant. 

Haar werkwijze is betrokken, vakkundig en luchtig.

www.ingekleurt.nl

Marc Lenten

Marc Lenten

Minfulness Trainer

Sinds 2011 ben ik mindfulnesstrainer en geef ik trainingen bij Insight. In een drukke periode in mijn leven maakte ik kennis met meditatie en ondekte de rust die dat gaf aan mijn leven. Door meditatie raakte ik in aanraking met Mindfulness en besloot de achtweekse mindfulness training te volgen. Ik was onder de indruk van deze mooie training en wat het mij deed. 
Ik ben gecertificeerd trainer en heb hiervoor verschillende opleidingen gedaan. Regelmatig volg ik vervolgopleidingen en retraites om verdieping aan te blijven brengen in mijn kennis. Een belangrijk onderdeel hiervan is mijn eigen meditatiepraktijk. Ik ben gecertificeerd Mindfulness-trainer: categorie 1 trainer (lid VNBM).

Insight Mindfulness

Margo Hendriks

Margo Hendriks

Trainer / adviseur

Margo Hendriks is trainer/ adviseur medezeggenschap vanuit haar eigen bureau Margo Hendriks training & coaching.  Haar carrière binnen de medezeggenschap is begonnen in de zorg. Waarin zij 11 jaar als verpleegkundige werkte en lange tijd actief is geweest binnen de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Waarna zij zich o.m. is gaan specialiseren in onderhandelen, Agile werken en Scrum. 

Margo Hendriks Training & Advies

Mark de Koning

Mark de Koning

Trainer / Adviseur

Mark de Koning is zowel organisatieadviseur als cartoonist. Ruim 18 jaar combineert hij het werken met beelden met het begeleiden van groepen. Hij heeft op talloze conferenties tekeningen gemaakt en boeken en cursusmateriaal geïllustreerd. In conflictsituaties, bij ingewikkelde veranderingen of lastige samenwerkingsvraagstukken heeft hij succesvol de tekenpen als interventie gebruikt.

De Koning Organisatie Creativiteit & Ontwikkeling

Mascha Boot

Mascha Boot

Fotograaf

 
Ik ben Mascha Boot, fotografe & designer. Doorzettingsvermogen is mijn tweede naam. Vroeger had ik geen idee wat ik wilde worden. Dat ik creatief was, dat stond zeker vast. Altijd aan het kleuren en knutselen.
In 2016 kocht ik mijn eigen camera en sindsdien zijn wij onafscheidelijk van elkaar. In mijn fotografie zie je verschillende facetten terug. Wat je bij mijn fotografie en designs vooral terug ziet is het verhaal, jouw verhaal, het verhaal achter het ontstaan van de liefde tussen jullie of het verhaal achter jullie kindje. Waarom dit zo belangrijk is? Het is het vastleggen van de herinneringen, de momenten waarin je nu leeft en waar je misschien wel super trots op bent. Dit doe ik op de meest pure en echte manier met het gebruik van natuurlijk licht. 

MyStory – Design & Fotografie

Michiel van Vliet

Michiel van Vliet

Trainer / adviseur

Mijn naam is Michiel van Vliet en mijn bedrijf heet Zetje. Ik ben gespecialiseerd in medezeggenschap, communicatie & gedrag, samenwerking & teambuilding. Ik train, ondersteun en coach ondernemingsraden in bewustwording en keuzes maken om écht invloed uit te oefenen. Ik heb een natuurlijke aanleg om in en met groepen te werken. Handvatten bieden bij het uitstippelen van een route is voor mij belangrijker dan invloed hebben op ‘de route zelf’. In mijn rol van trainer maak ik bespreekbaar wat vaak onbesproken blijft.

Zetje

Sandra Bouckaert

Sandra Bouckaert

Trainer / adviseur

Sandra Bouckaert is dé specialist die professionals op een natuurlijke manier met elkaar laat samenwerken, hen leert omgaan met spanningen en conflicten, zodat het gezamenlijk doel bereikt kan worden.

Sandra Bouckaert

Shirley Mathoera

Shirley Mathoera

Trainer / adviseur

Shirley Mathoera is trainer en coach bij de WissemaGroup. Specialisatie is teamontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en diversiteit. Mijn kernwoorden: aandacht voor de mens, verbinding tussen teamleden en werken op maat. Ik werk graag voor organisaties waar mensen er toe doen.

Wissema Group

Sonja Kroeke

Sonja Kroeke

Trainer / Adviseur

Mijn naam is Sonja Kroeke en ik ben VEM! Dat is mijn bedrijf en staat voor Voor Effectieve Medezeggenschap. Mijn droom is namelijk dat binnen organisaties de medezeggenschap een rol speelt bij álle strategische beslissingen. Niet omdat het zou moeten, maar omdat dit bijdraagt aan een breder draagvlak en evenwichtigere besluitvorming. Een vereiste is dan wel dat de medezeggenschap optimaal en effectief draait. Op basis van een pragmatisch model help ik de medezeggenschap hierbij en dat doe ik in verschillende rollen, zoals trainer, adviseur, jurist, coach en sinds kort ook als werkgelukdeskundige.

ARVisie

Steven Jellinghaus

Steven Jellinghaus

Advocaat

Dr. mr. Steven F.H. Jellinghaus is bekend medezeggenschapsadvocaat. Tevens is hij als universitair docent verbonden aan de Vakgroep Sociaal Recht en Sociale Politiek aan de Tilburg University en heeft hij vele publicaties op zijn naam staan.

De Voort Advocaten | Mediators

Stijn Thijsen

Stijn Thijsen

Software voor de OR

Stijn is gepassioneerd organisatie-verbeteraar. Hij richtte RocketMeetings (software voor effectief vergaderen) op.  Speciaal voor OR-en introduceerde RocketMeetings vorig jaar OR-tool; 

“De allermakkelijkste software speciaal voor de OR. “

Rocketmeetings

Wim Hoogendoorn

Wim Hoogendoorn

Pensioenadviseur

Wim is een gedreven pensioen professional met gedegen kennis van pensioen en commerciële vaardigheden.
Gericht op het aangaan en onderhouden van een langdurige, wederzijds profijtelijke samenwerking. Creatief in het vinden van oplossingen waar klanten blij van worden. 

Edmond Halley Pensioenadviesmanagement

Winfried Bouts

Winfried Bouts

Trainer / Adviseur

 “Niemand weet wat iedereen weet”

Winfried Bouts is partner bij WissemaGroup en is adviseur, coach, inspirator en innovator.

Wissema Group

DE LOCATIE: KNVB CAMPUS

Link navigatie via Google maps.

Website van KNVB Campus

ADRES

ROUTE

PARKEREN

OPENBAAR VERVOER

KNVB Campus
Woudenbergseweg 56 – 58
3707 HX Zeist

Vanaf de A12

 • Afrit 20 Zeist / Driebergen, afslaan naar Zeist.
 • Volg in Zeist de borden KNVB Campus  (richting Woudenberg).
 • De hoofdingang van de KNVB Campus is aan de rechterhand.

Vanaf de A28

 • Afrit 3 Zeist-Oost / Den Dolder.
 • Volg de borden Zeist-Kerkenbosch.
 • De hoofdingang van de KNVB Campus is aan de rechterhand.
 • Op het terrein is de ingang naar P1 direct na de entree rechts naar beneden.
 • Wanneer P1 vol is, kan er aan de overkant van de provinciale weg worden geparkeerd, bij de sportvelden, op P3
 • Vanaf station Driebergen/Zeist gaat buslijn 381 naar de KNVB Campus.
 • Let op: 9292 adviseert soms ook buslijn 43. Dit is echter nog 20min lopen.
 • Met OV-fiets is het ongeveer 15 minuten fietsen vanaf het station naar de KNVB Campus

INSCHRIJVEN