Toen ik in 2011 als ambtelijk secretaris het bemiddelingsbureau OR-ondersteuning overnam, was kwaliteit van de dienstverlening voor mij prioriteit 1. En dat is het nog steeds. Niet alleen de dienstverlening van het bureau zelf, maar vooral ook de dienstverlening die je geeft met de kennis en kunde van de ambtelijk secretaris ondernemingsraad.

We stonden aan de vooravond van grotere veranderingen en het woord ‘vernieuwende medezeggenschap’ verscheen vaker in artikelen. Tegelijkertijd was de crisis in volle gang , hadden ondernemingsraden het druk met reorganisaties en kreeg de opleidingsmarkt grote klappen te verduren. Mijn roep om de opleidingen van ambtelijk secretaris te moderniseren kreeg dan ook geen gehoor.

Intussen zijn we wat jaren verder, ligt de crisis achter ons, maar zijn  de opleidingen voor ambtelijk secretaris nog nagenoeg onveranderd gebleven. Het woord ‘fax’ is dan wel uit teksten verwijderd, zo hier en daar is er aandacht voor ‘modern notuleren’ en de opleidingen zijn wellicht in modules opgesplitst. Inhoudelijk is echter veel gelijk gebleven.

En dat terwijl de functie van ambtelijk secretaris aan het veranderen is. En niet gering. Ontwikkelingen in de maatschappij zijn van invloed op de medezeggenschap en daarmee de functie van ambtelijk secretaris. Het accent is meer en meer verschoven van inhoud en proces naar  proces en relatie. Van de  ambtelijk secretaris wordt vaker verwacht dat hij of zij  een netwerker is, een regisseur, een coach, een verbinder of een motivator. Deze nieuwe rollen vragen om andere competenties en vaardigheden.  Klanten zijn veelvuldig op zoek zijn naar ambtelijk secretarissen met nieuwe competenties. Zelfs organisaties waar vernieuwende medezeggenschap of participatie nog geen thema is. Klanten vragen niet meer iemand die 20 jaar ervaring heeft bij eenzelfde werkgever of zich onvoldoende breed heeft ontwikkeld, maar iemand die zich moeiteloos beweegt tussen alle partijen en hen en de organisatie kan ondersteunen en adviseren in moderne medezeggenschap. Omdat de ambtelijk secretaris niet altijd meebeweegt met deze ontwikkeling, hebben wij meer moeite de uitdagende vacatures op te vullen.

Tegelijkertijd is er een zijinstroom vanuit andere vakgebieden. HR-adviseurs, juristen, beleidsmedewerkers en coaches kloppen bij ons aan met de wens om ambtelijk secretaris te worden. Bij hen ontbreekt het aan kennis op specifieke gebieden van de ondernemingsraad. Met deze twee ontwikkelingen in het achterhoofd heb ik besloten om nu toch zelf opleidingen te ontwikkelen. Onder de naam AS-opleidingen heb ik samen met topdocenten uit de praktijk opleidingen voor OR-assistent, OR-coördinator en Adviseur OR ontwikkeld. De opleidingen zijn gericht op de vaardigheden die een moderne ambtelijk secretaris nodig heeft en modulair, zodat ‘zij-instromers’ zich heel gericht kunnen bekwamen in het vak. En voor de  ambtelijk secretarissen die zich breder willen opleiden en willen doorgroeien naar de moderne ambtelijk secretaris. In september starten de eerste modules voor de OR-assistent en OR-coördinator. De modules voor de OR-adviseur volgen later.

Rollen van de ambtelijk secretarissen

Opleidingen ambtelijk secretaris