De ondernemingsraad wil op cursus… of op safari? Tja, want wat is de daadwerkelijke behoefte?

Wil de groep gewoon twee dagen met elkaar op pad met wat inspiratie of heeft de ondernemingsraad behoefte aan specifieke scholing waarvoor specifieke kennis nodig is? Wordt het inderdaad twee dagen op de hei of aan zee of toch liever low-budget een halve dag scholing tijdens een or-vergaderdag in eigen huis? Ben je op zoek naar een gerenommeerd bureau of een specifieke trainer? Allemaal vragen waar jij als ambtelijke secretaris rekening mee moet houden om tot de juiste training te komen. Ik neem je mee langs een aantal vragen.

Welk type scholing is nodig?
Veel ondernemingsraden organiseren één tot twee keer paar jaar een scholing als groep, met vaak teambuilding en visievorming als onderdeel. Dan kan het prettig zijn om te werken met een vaste trainer die de groep en de organisatie kent en weet welke thema’s er spelen. Het kan ook zo zijn dat je juist een specifieke cursus wilt inkopen, zoals een cursus omgaan met IBABS (vergadertool) of snellezen. Wellicht beschikt je vaste trainer over die expertise en anders koop je dit elders in.

Wel of geen scholingsplan?
Een scholingsplan voor een zittingsperiode lijkt vaak een mooi middel. De ervaring leert echter dat tijd of een reorganisatie de leerbehoefte inhaalt, er een nieuwe samenstelling van de groep is of omdat de ondernemingsraad niet over de eigen zittingsperiode heen wil reageren.

Wat is de leerbehoefte?
Zelf heb ik vaak korte lijnen met een ambtelijk secretaris over de invulling van het programma. Hij heeft meestal de onderwerpen en leervragen al opgehaald bij de groep. Dat maakt het voor mij als trainer eenvoudiger om tot een programma te komen.
Als ambtelijk secretaris ben je dus op zoek naar de juiste behoefte aan scholing. Ligt er echt een leerbehoefte? Of is men op zoek naar ‘bonding’ , de neuzen dezelfde kant of reflectie en/of vooruitblik op de eigen werkwijze? Dan zoek je namelijk meer een facilitator die zorgdraagt voor goede werkvormen om de evaluatie of brainstorm te begeleiden en afspraken te borgen.

Maatwerk of een open inschrijving?
Vaak zie je een combinatie van een heisessie met één of twee inhoudelijke thema’s en een interne en/of externe spreker. Dat is meestal maatwerk. Maar je kunt ook specifiek een opleiding inkopen voor een paar or-leden, die bijvoorbeeld behoefte hebben aan een verdieping op financiën, ARBO of de WOR. In dit geval is het handiger als deze leden separaat een cursus volgen, waarbij zij ook kennis kunnen delen met andere organisaties. De ervaring leert dat zulke uitwisselingen erg nuttig kunnen zijn.
Als de ondernemingsraad specifiek op zoek is naar een inleiding of voorlichting op een thema (zoals de WNRA, het politiek primaat, de CAO of een ander actueel thema) denk dan eens aan een webinar, een korte introductie of workshop over dit thema.

Waar moet een goed opleidingsbureau of trainer aan voldoen?
Bij de SER kun je nagaan of het bureau of de trainer SCOOR gecertificeerd is. Dan weet je in ieder geval dat de gedragscode, kwaliteit en opleidingen van het bureau of de trainer goed geborgd zijn.
Ga je met een zzp’er in zee, check dan of hij of zij gecertificeerd is bij het RZMO. RZMO gecertificeerde trainers hebben een HBO-/WO-opleiding gevolgd, hun kennis van medezeggenschap is actueel en paraat, ze volgen jaarlijks scholing en intervisie en verzorgen jaarlijks genoeg trainingen om hun vakkennis bij te houden.
Vraag ook of de trainer of het bureau CRKBO gecertificeerd is en dus is vrijgesteld van btw. Dit scheelt toch gauw weer 21% op de kosten.
Uiteraard kun je naar referenties vragen of nagaan of het bureau of de trainer klanten heeft, en dus ervaring, in jouw branche. Het verschilt namelijk nogal of je een ondernemingsraad uit de zorg, overheid, profit en non-profit schoolt. Kennis van specifieke CAO’s en/of branche is prettig en geeft diepgang aan de training.

Maak er geen ‘Poolse landdag’ van
Probeer het als ambtelijk secretaris wel behapbaar te houden en realiseer je dat je ook een claim legt op de bureaus of trainers die je uitnodigt. Drie bureaus of trainers moet meer dan genoeg zijn. Zelf heb ik eens meegemaakt dat een ondernemingsraad twee dagen achtereen bureaus en trainers had uitgenodigd om te pitchen. Uiteindelijk kochten ze per cursus één en ander weer apart in. Dat is achteraf natuurlijk ondoenlijk en zorgt voor een enorme tijdsbelasting en inspanning voor zowel de or-leden als voor de uitgenodigde bureaus en trainers.
Denk bij je zoektocht naar een trainer of bureau ook eens aan je eigen netwerk, andere secretarissen, websites als de beroepsvereniging voor medezeggenschap (bvmp) of een commerciële site als Springest.nl.

En ga vooral niet blind schieten via een oproep op social media!

Wat zijn de kosten van de scholing?
Regel een kennismakingsgesprek, kijk of het ‘klikt’ en vraag om een conceptprogramma met een bijhorende offerte. Voor richtprijzen or-scholing kun je onder andere terecht bij de SER. Dus mocht je bestuurder schrikken van de hoogte van het tarief, wijs hem dan op de richttarieven. Deze lagen in 2019 op €1025,- per dagdeel, inclusief voorbereiding. Soms liggen de tarieven lager, maar dan worden er vaak separaat voorbereidingsdagdelen in rekening gebracht. Vraag ook of je na afloop een verslag krijg van de gemaakte afspraken in de training.

Kortom

 1. Vraag eerst goed uit bij de ondernemingsraad wat de behoefte is
 2. Ga op zoek naar een passende scholingspartner
 3. Draag zorg voor een eventueel ‘klik’-gesprek
 4. Vraag om een programma met offerte.

Tineke Visser
Trainer, coach en adviseur medezeggenschap

Tineke Visser

Tineke Visser

Trainer / adviseur

Tineke is een zeer ervaren medezeggenschapstrainer, met jarenlange ervaring als ambtelijke secretaris, als trainer en teamleider. Vanuit haar ervaring met ondersteuning, advies en scholing aan diverse ondernemingsraden inspireert zij haar deelnemers, daarbij is zij praktisch ingesteld en resultaatgericht. Tineke zorgt voor een prettig leerklimaat en is altijd opzoek naar de verbinding met de praktijk, zodat het geleerde ook toegepast kan worden in de praktijk.

Tineke is docent bij AS-opleidingen en geeft de training ‘Trainer-on-the-job’ van de vakopleiding tot  Ambtelijk Secretaris Adviseurs (Adviseur OR)

Meer informatie

Training ‘Trainer-on-the-job’
voor de ambtelijk secretaris adviseur

Vakopleiding Adviseur OR

Vasmo gecertificeerd

Een nieuw gekozen lid van de ondernemingsraad heeft, net zoals bij regulier werk, een inwerkperiode nodig. Naast het reguliere werk ontwikkelen medewerkers de benodigde kennis en vaardigheden voor het ondernemingsraadswerk. Dat kost tijd en vergt aandacht. Als adviseur OR vraag je en zie je wat nieuwe leden van de ondernemingsraad nodig hebben.

De module trainer-on-the-job leert je hoe je scholingsvragen moet formuleren en een scholingsplan kunt opstellen, aan de hand van de doelstellingen van de OR en de individuele leden. Je krijgt tips en tricks hoe je als ambtelijk secretaris zelf een actieve bijdrage kunt leveren in de scholing van de OR en de ontwikkeling van de leden.

Na het volgen van deze module:

Dag 1 – Zicht op scholing

 • Ben je in staat de ontwikkelingsbehoefte van de OR en de individuele leden te inventariseren
 • Heb je zicht op de beoogde kerncompetenties als OR-lid
 • Weet je wat in een scholingsplan zou moeten staan
 • Heb je kennis opgedaan om de scholingsbehoefte van de individuele OR-leden op te halen en die van de OR als groep
 • Ben je in staat te beoordelen wanneer je zelf de training kunt geven (vaardigheden en context) en wanneer je iemand extern inschakelt
 • Ben je in staat om criteria op te stellen op grond waarvan jij een OR-training en trainer objectief kunt beoordelen
 • Ben je in staat een goede selectie te maken uit het aanbod van trainers

Dag 2 – Basiselementen voor de opzet van een effectieve training 

 • Maak je kennis met didactische vaardigheden die nodig zijn voor een goede presentatie of training 
 • Kun jij een goed in elkaar gezette training/presentatie geven 
 • Kun je uiteenzetten wat OR-werk behelst aan nieuwe OR-leden
 • Ben je op de hoogte wat de rol en positie is van de ambtelijk secretaris als trainer-on-the-job.