Wat is Agile en Lean? En hoe werkt Scrum?

Verschillende ontwikkelingen in de maatschappij maken dat organisaties op een andere wijze veranderprocessen gaan vormgeven. Ontwikkelingen die ook van invloed kunnen zijn op de wijze waarop de ondernemingsraad het medezeggenschapsproces inricht.

Lieke van den Eijnden (De Voort Advocaten | Mediators) en Margo Hendriks (Margo Hendriks Training & Coaching) vergroten tijdens dit webinar jouw kennis over Agile, Lean en Scrum. En zij praten je bij over de huidige ontwikkelingen op het adviesrecht en op welke wijze de Ondernemingsraad zijn rol hierbij kan vormgeven zonder hierbij zijn (juridische) positie te verliezen.

Opnames webinar

Download slides

Lieke van den Eijnden

Lieke van den Eijnden

Lieke is advocaat arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg, gevolgd door de specialisatieopleiding arbeidsrecht. Zij heeft diverse publicaties op haar naam staan en verzorgt als docent diverse cursussen. Lieke houdt zich tevens bezig met het privacyrecht.

Margo Hendriks

Margo Hendriks

Margo is haar carrière binnen de medezeggenschap begonnen in de zorg. Daar werkte zij 11 jaar als verpleegkundige en was lange tijd actief in de medezeggenschap. In 2015 heeft zij de overstap gemaakt naar het trainersvak. Waarna zij zich onder andere is gaan specialiseren als Scrum Master in de toepassing van Scrum binnen de medezeggenschap en Agile processen binnen organisaties.