Op 19 april is het de Landelijke dag tegen pesten. Ook op de werkvloer is pesten een serieus probleem, en nog steeds een taboe. Het kan iedereen overkomen. Want weet je dat bijna een half miljoen werknemers wel eens wordt gepest door leidinggevenden of collega’s? Jaarlijks leidt dat tot maar liefst 4 miljoen extra verzuimdagen. En zo’n 200 zelfmoorden zijn direct te herleiden tot pesten op de werkvloer. Deze cijfers en nog meer resultaten kun je nalezen in het onderzoek over pesten op het werk, van Viking.

Wat kan de ondernemingsraad doen?

Uiteraard kan de ondernemingsraad niet in individuele gevallen handelen en is de organisatie zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. De ondernemingsraad kan echter met de Wet op de ondernemingsraden (WOR) in de hand hulp bieden bij pesten. De ondernemingsraad heeft volgens deze wet onder meer de algemene taak om goede arbeidsomstandigheden te bevorderen, gelijke behandeling van mannen en vrouwen te stimuleren en discriminatie tegen te gaan.

Om de ondernemingsraad een handvat te geven heeft het Ministerie van SZW samen met de Sociale Partners de Roadmap ‘Aanpak Pesten voor Ondernemingsraden’ opgesteld. In de Roadmap staan drie routes beschreven die een ondernemingsraad kan bewandelen om deze taak op te pakken. De Roadmap leidt leden van de ondernemingsraad stapsgewijs door de verschillende opties en geeft handige tips en voorbeelden uit de praktijk waar ze zelf mee aan de slag kunnen. De Roadmap kun je hier downloaden.

Pesten is niet van de ene op de andere dag de wereld uit geholpen. De ondernemingsraad kan samen met de medewerkers en de organisatie actie ondernemen en pesten aanpakken. En aandacht voor het onderwerp is goed; dus sta op 19 april eens stil bij de Landelijke Dag tegen Pesten.

#pesten #pestenophetwerk