Ieder jaar publiceert de Sociaal Economische Raad (SER) de richtbedragen voor de scholing en vorming van ondernemingsraden. Deze bedragen zijn bedoeld om een indicatie te geven van wat een cursus voor een ondernemingsraad onder normale omstandigheden zou kosten om van voldoende kwaliteit te zijn. Deze richtbedragen zijn bedoeld als houvast voor de ondernemingsraad en zijn bestuurder.

De richtbedragen voor de scholing 2018 zijn te lezen op de site van de SER.

Share This