Waarom moeilijk doen als het samen kan?

Onze samenwerkingspartners:

In de visie van Edmond Halley Pensioenadviseurs hebben werkgever en werknemers uiteindelijk een gezamenlijk belang en werken ze samen voor een goede pensioenregeling.

Natuurlijk zijn er ook gebieden waar werkgever en werknemer verschillende belangen hebben. Daarom is het ook zo belangrijk dat er overleg plaatsvindt.

De werkgever laat zich eigenlijk altijd bijstaan door een pensioenadviseur. Als ondernemingsraad sta je behoorlijk in het nadeel als je niet zelf ook een pensioenprofessional achter de hand hebt. Als je ons daar voor inschakelt, levert je dat een groot voordeel op.

OR-verkiezingen via internet zijn een niet te keren trend. Vanaf de werkplek of vanuit huis stemmen op een zelf gekozen moment. Geen gedoe met stembussen, stembiljetten en stemmen tellen.

De website waarop het stemmen plaatsvindt, is professioneel vormgegeven en aanpasbaar. Daardoor kan een gewenste huisstijl doorgevoerd worden en kan de ondernemingsraad haar eigen identiteit tonen. Bijkomend voordeel is dat online verkiezingen veel minder tijd en geld kosten.

Met RocketMeetings software kunnen OR’en super eenvoudig en effectief samenwerken en hun werk organiseren.

Aan alles is gedacht; vergaderingen, adviesaanvragen, documenten, notulen, acties, besluiten, commissies en projecten.

RocketMeetings maakt effectief samenwerken voor de hele OR eenvoudig.

e-Democracy is een full-service medezeggenschapsbureau. Het verbindt moderne webtechnologie (MPO en participatieapp) met traditionele participatie – instrumenten (consultancy en begeleiding). e-Democracy ziet participatie als een organisatie-interventie. Met het proces rond het medewerkersparticipatieonderzoek (MPO) geeft hij hier vorm aan. Thans voeren zij dit uit bij het Openbaar Ministerie (OM). Met de Participatie – app kunnen bedrijven, verenigingen en politieke partijen hun achterban, gericht, laten meedoen aan beleidsvorming. Op www.participatie-app.nl treft u meer informatie aan.

Wij zijn sponsor van: