Op vrijdag 16 maart jl. vond de webinar ‘Is de organisatie AVG-proof’ plaats. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat namelijk in op 25 mei 2018 en geldt dan in de hele EU. De regels zijn scherper geformuleerd dan in de huidige nationale privacywetgeving. Wat wijzigt er? Dit is voor ondernemingsraden cruciale kennis om te beoordelen of de regelingen binnen het bedrijf nog wel toelaatbaar zijn. De ondernemingsraad heeft daarbij een belangrijke rol. Denk daarbij aan het instemmingsrecht. Is de organisatie AVG-proof?

Ineke van de Pas en Manouk Milbou zijn advocaten bij De Voort Advocaten. In deze webinar geven zij een update van de veranderingen in de privacywetgeving. Daarbij besteden zij specifiek aandacht aan de rol van de ondernemingsraad en geven praktische tips voor de ondernemingsraad mee.

Opname van de webinar

De sprekers:

Ineke van de Pas

Ineke van de Pas

Advocaat

Ervaren en gedreven advocaat medezeggenschapsrecht. Heeft specialisatieopleiding arbeidsrecht afgerond. Lost conflicten ook op als gecertificeerd MfN-mediator. Neemt zitting in diverse geschillencommissies. Schrijft voor het Praktijkblad Ondernemingsraden en is medeauteur van OR voor Dummies

Manouk Milbou

Manouk Milbou

Afgestuurd Bedrijfskunde en Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Haar specialismen zijn arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht. 

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.

Presentatie van de webinar