Het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is aangenomen. Het wetsvoorstel beoogt het arbeidsrecht op een aantal onderwerpen ingrijpend te wijzigen. Het is de bedoeling dat er een betere balans op de arbeidsmarkt ontstaat. Het kabinet wil dat vast minder vast wordt en flexwerk minder flex. Voor een deel vormt de Wab een correctie op de Wet werk en zekerheid (Wwz), die in 2015 van kracht is geworden. Zo wordt de ketenregeling (weer) aangepast, veranderen de regels inzake de transitievergoeding en wordt er een nieuwe ontslaggrond geïntroduceerd. Ook krijgen oproepkrachten een zekerdere positie en gaan er specifieke regels gelden voor payrollkrachten.

In dit webinar vertellen Lieke van den Eijnden en Manouk Milbou, advocaten bij De Voort Advocaten en Mediators, u alles over de veranderingen die organisaties te wachten staan en de rol van de ondernemingsraad hierin. Ook voor ondernemingsraden is het immers van belang om op te hoogte te zijn van de laatste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen.

Opname van de webinar:

De presentatie:

Auteurs: Steven Jellinghaus, Manouk Milbou, Dennis Schwartz

Dit boek geeft een handreiking hoe er moet worden omgegaan met de nieuwe regelgeving, zowel juridisch als praktisch. Het biedt inzicht in de belangrijkste veranderingen en wat dit voor de praktijk betekent. Per onderwerp wordt aandacht besteed aan het geldende wettelijke kader, de nieuwe regelgeving en het overgangsrecht, waarbij duidelijke voorbeelden worden gegeven. In het boek is een apart hoofdstuk opgenomen waarin specifiek wordt gekeken naar de consequenties die de Wet Arbeidsmarkt in Balans met zich brengt voor de ondernemingsraad.

Lieke van den Eijnden

Lieke van den Eijnden

Advocaat

Lieke volgt de ontwikkelingen in het arbeidsrecht en medezeggenschapsrecht op de voet. Gebruikt dit in haar advisering, procedures en als docent van diverse cursussen. Heeft specialisatieopleiding arbeidsrecht met goed gevolg afgerond en heeft diverse publicaties op haar naam staan. Zij houdt zich tevens bezig met het privacyrecht.

Manouk Milbou

Manouk Milbou

Advocaat

Manouk is een enthousiaste advocate medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht en sportrecht bij De Voort Advocaten |Mediators in Tilburg met zowel een juridische als bedrijfskundige kijk op vraagstukken.

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.