Veel bedrijven kennen functieomschrijvingen waarin is vastgelegd uit welke taken en verantwoordelijkheden een functie bestaat. In de praktijk komt het echter regelmatig voor dat die omschrijvingen niet meer up-to-date of in lijn met de feitelijke situatie zijn.

Wat voor gevolgen heeft dit? Heb je als werknemer recht op een juiste en complete functieomschrijving?

Tijdens dit webinar gaan we hier nader op in om te ontdekken wat nu precies de rol van de functieomschrijving is in het arbeidsrecht. We bespreken ook wat nu precies een passende functie is en welke rol de functieomschrijving speelt tijdens een reorganisatie.

Opname van de webinar:

De presentatie:

Jolande Janssen

Jolande Janssen

Advocaat / trainer / auteur

Jolande Janssen is sinds 2010 als advocaat verbonden aan De Voort Advocaten | Mediators te Tilburg en is werkzaam op de sectie Medezeggenschap- en Arbeidsrecht. Daarnaast is zij docent aan Tilburg University waar zij doceert in het vak oefenrechtbank. Eveneens schreef zij het handboek cliëntenraden en studeerde cum laude af voor de specialisatieopleiding arbeidsrecht van de Grotius Academie.

De Voort Advocaten | Mediators behoort tot de top 3 van kantoren in Nederland op het gebied van medezeggenschapsrecht. Een team van negen gespecialiseerde advocaten is dagelijks actief in dit werkveld en ondersteunt ondernemingsraden en bestuurders van middelgrote bedrijven tot beursgenoteerde concerns, zowel nationaal als internationaal. Tevens is het team zeer actief binnen de (semi-)publieke sector, waaronder overheden, zorg en onderwijs. Binnen deze branches worden ook medezeggenschapsraden en cliëntenraden bijgestaan. Juridische vraagstukken gaan niet alleen om wet- en regelgeving. Ook in de advocatuur draait vrijwel alles om mensen en onderlinge relaties. Samenwerken staat bij De Voort Advocaten | Mediators dan ook altijd centraal. Onze advocaten en hun ondersteuners zijn resultaatgericht, praktisch ingesteld en toegankelijk. Daarnaast houden we van aanpakken. We werken snel en zijn flexibel, denken mee, reiken alternatieven aan en hakken knopen door. Dat doen we op een wijze waarbij iedereen zich goed en begrepen voelt.