SOCIAAL ECONOMISCHE RAAD

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft als taak de medezeggenschap van medewerkers over de visie, toekomst en het beleid van organisaties en ondernemingen te bevorderen. Daarvoor heeft de SER de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) ingesteld. Goede medezeggenschap vergroot de kwaliteit van en het draagvlak voor besluiten en draagt bij aan goede verhoudingen tussen directie en medewerkers in een organisatie. 

Wat doet de SER om de kwaliteit van de medezeggenschap te bevorderen:

  • Advisering: de CBM adviseert kabinet en parlement over medezeggenschap zoals het advies aan de minister van SZW over het betrekken van flexwerkers bij medezeggenschap;
  • Voorlichting: op de SER website staan diverse praktische handreikingen voor ondernemingsraden. Er is een praktische tool om een OR-reglement op te stellen, en er zijn handreikingen over hoe je als OR omgaat met scholing en ontwikkeling, technologische ontwikkelingen, pensioen, faillissement e.d. Ook zijn op de site de regelgeving en veel gestelde vragen en antwoorden over medezeggenschap te vinden;
  • Bemiddeling: bij een (mogelijk) geschil tussen ondernemingsraad en bestuurder kan gratis een verzoek om bemiddeling worden gedaan bij de door de SER ingestelde Bedrijfscommissies https://www.ser.nl/nl/thema/Bedrijfscommissie;
  • Kwaliteitsborging: de stichting SCOOR-RMZO  bewaakt de kwaliteit van bureaus en opleiders die or-opleidingen verzorgen. Met het keurmerk is voor ondernemingsraad en bestuurder duidelijk welke bureaus en opleiders aan de kwaliteitseisen voldoen. De SER voert het secretariaat.