Dat zou kunnen. Ligt er aan of en hoe de ondernemingsraad de stukken “openbaar” publiceert. De achterban kan dat niet beoordelen welke onderwerpen wel of niet met derden kunnen worden gedeeld. Het is dus de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad om te bepalen wat wel en niet doorgestuurd kan worden. Criterium daarbij is of iets onder de geheimhouding valt of niet. Zolang het niet geheim is kan de informatie worden gedeeld. De OR bepaalt daarbij hoe de informatie wordt gedeeld. Bijvoorbeeld gekleurd of niet, of juist meer neutraal.