Een verslechtering. Voor de werkgever levert dit een besparing op. Ja. In vrijwel alle gevallen kan de achteruitgang gecompenseerd worden binnen de pensioenregeling.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.