Als er wel instemmingsrecht is maar er is geen instemmingsverzoek bij de ondernemingsraad neergelegd kan de ondernemingsraad nietigheid van het besluit inroepen. Dit moet schriftelijk en binnen 1 maand nadat het besluit kenbaar gemaakt is of de ondernemingsraad van het besluit kennis heeft genomen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.