Er kan sprake zijn van een adviesrecht ingevolge artikel 25 lid 1 sub e, wijziging van de organisatie, danwel verdeling van bevoegdheden. Het moet dan wel gaan om een belangrijke wijziging. Bij dit soort situaties wordt altijd erg feitelijk gekeken. Wat zijn bijvoorbeeld de taken die gewijzigd zijn, zijn die juist zwaarder of minder zwaar geworden, heeft er tevens een vermindering van het aantal coördinatoren plaatsgevonden?
Het enkel wisselen van de persoon als coördinatoren hoeft niet adviesplichtig te zijn. Het wijzigen van de taken en mogelijk ook de bevoegdheden kan mogelijk wel adviesplichtig zijn. Vraag daarom dus als ondernemingsraad de oude en de nieuwe functieprofielen op.
Kortom wat gaat er precies wijzigen en afhankelijk daarvan kun de ondernemingsraad beoordelen of er sprake is van een adviesrecht.