Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke geldstromen in en uit de organisatie. Waar komt het geld vandaan en waar wordt daadwerkelijk geld aan besteed? Hiermee kun je goed in de gaten houden of je voldoende gelden hebt (liquiditeiten) om te blijven functioneren. Een winst-en-verliesrekening is ook interessant maar geeft een ander inzicht. Hier wordt inzicht gegeven in de winstgevendheid van je product dat je verkoopt of je dienst die je levert. Oftewel, als je iets verkoopt, kijkt je naar alle kosten die gemaakt zijn. Vervolgens is hetgeen over blijft je rendement (een winst of verlies). Kosten zijn echter niet altijd directe geldstromen. Een voorbeeld: afschrijvingen zijn wel kosten maar is geen daadwerkelijk geld. Oftewel, beide overzichten zijn interessant, ze geven echter alleen een ander inzicht. Het ene overzicht gaat of het werkelijke geld en het andere overzicht geeft inzicht in de vraag of de organisatie diensten verleent of producten verkoopt waarbij een marge gemaakt wordt (winstgevendheid). Naast deze twee overzichten wordt vaak ook de Balans genoemd als een derde informatie bron om te kijken naar de financiële gezondheid van een organisatie.