Het jaarverslag is een extern verslag en wordt gemaakt voor externe partijen. De management informatie is veelal bedoeld voor de interne belanghebbenden. Deze partijen hebben andere vragen en willen andere inzichten. Daarbij komt dat het externe verslag (het jaarverslag) moet voldoen aan wettelijke bepalen, terwijl het interne verslag vorm vrij is. De cijfers kunnen daarom zeker afwijken. Het is daarom voor de ondernemingsraad ook van belang de twee verslagen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Achteruit kijken (het jaarverslag) en een mening vormen over hoe je het gedaan hebt. Of je kijkt naar het heden (management informatie). Deze informatie is bedoeld om te monitoren of je op de goede weg zit…op begroting of budget.