Dat is wel verstandig. In de praktijk blijkt dat ook bij bestuurders, niet altijd duidelijk is welke gevolgen de aanpassing van de pensioenregeling met zich meebrengt. Regelmatig ontbreekt essentiële informatie in de instemmingsaanvraag waardoor de ondernemingsraad niet in staat is om een afgewogen oordeel te vormen.

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht voor elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst voor zover deze niet uitputtend in een cao is vastgesteld.