Er zijn een paar dingen zeker in het leven. En een van die zekerheden is dat mensen (wie dan ook) het moeilijk vinden te praten over geld. In dit geval vinden directies het lastig omdat cijfers vaak ook een reflectie zijn van hun functioneren. En wat als het bij de concurrent terecht komt? En wat doet het met de medewerkers als iedereen maar alles kan inzien? In de kern moet een ondernemingsraad in alle openheid zijn werk kunnen doen. Soms is het nuttig om ook onder vertrouwelijkheid informatie in te zien. Artikel 31 en artikel 31a WOR zijn in ieder geval helder. Alle financiële gegevens die noodzakelijk zijn om je OR-werk te kunnen uitvoeren, kan opgevraagd worden. Dat dit onder geheimhouding wordt verstrekt, is in beginsel niet vreemd. Informatie geheimhouden voor de ondernemingsraad, kan echter niet. Zo is er jurisprudentie dat zelf beursgevoelige informatie met de ondernemingsraad gewoon gedeeld kan worden.