Nee, en dat is ook niet gewenst. Dat de directie vraagt om een begroting, kan een vorm van professionalisering zijn. Een begroting is een verwachting voor het komend jaar van hetgeen de ondernemingsraad wilt gaan uitgeven. Een budget is taakstellend, oftewel, meer uitgeven mag niet. Natuurlijk kun je best een begroting opstellen met in het achterhoofd wat afgelopen jaren is uitgegeven en wat de verwachtingen zijn voor komend jaar. Dat is voor de directie handig om een organisatiebegroting te maken. Met een budget moet je echter uitkijken. Als er plotseling een groot verandertraject aankomt en je hebt een budget afgestemd voor overleg of het inhuren van een externe, zou het best kunnen dat je daar dan niet mee uitkomt.